Assegurança de Salut, Assegurança d’Assistència Sanitària, Assegurança Mèdica… són alguns dels termes amb què identifiquem aquell tipus d’assegurança que ens permet rebre una atenció sanitària en l’àmbit de la medicina privada.

El deteriorament de la Salut Pública, que no es dota de pressupost ni personal suficient, fa cada dia més necessari posar a disposició dels nostres clients altres alternatives que els permetin una atenció immediata i de qualitat; això es resol a través de l’assegurança de salut, mitjançant la qual l’assegurat pot triar entre un ampli quadre mèdic aquell facultatiu, centre de diagnòstic, clínica o hospital que mereixi més confiança.

Però l’oferta d’assegurances de salut és molt àmplia, per això, si has decidit contractar una assegurança, el primer pas és deixar-te assessorar per una corredoria especialista, i ningú millor que Urquia & Bas per proposar-te la millor solució, una vegada coneguda la teva situació i circumstàncies personals. I, molt important, mentre tinguis l’assegurança en vigor ens mantindrem sempre al teu costat per resoldre qualsevol incidència o consulta sobre l’abast de la teva assegurança i les prestacions.

¡Ah!, si no pots o no vols canviar de companyia, però necessites una gestió més eficaç i algú que tingui cura de millorar el cost de renovació de la teva assegurança, truca’ns.

A qui ens adrecem

A totes aquelles persones que desitgin garantir la seva salut, amb atenció personalitzada, de forma ràpida i triant els especialistes i centres sanitaris que elles considerin.

I a les empreses i autònoms que vulguin fidelitzar els seus empleats i, alhora, reduir les baixes laborals i obtenir un bon tractament fiscal.

Quadres medics i altra informació rellevant


Des d’aquí pots consultar els quadres mèdics i la principal informació d’interès de les assegurances mèdiques amb els quals estem treballant actualment.

Què es cobreix en una assegurança d’assistència sanitària?

 • Urgències 24h (inclòs al domicili)
 • Proves diagnòstiques
 • Visites a especialistes
 • Tractaments
 • Hospitalització
 • Intervenció
 • Cobertura dental bàsica.

Avantatges fiscals

Fiscalitat de les assegurances de malaltia contractades per l’empresa amb prestació d’assistència sanitària.
Sobre la prima pagada:

 • Per a l’empresa i els autònoms en estimació directa: té la consideració de despesa deduïble.
 • Per al treballador assalariat: Si l’empresa contracta l’assegurança de salut del treballador, el cònjuge i els fills -menors de 25 anys-, les primes pagades per l’empresa no es consideren pagament en espècie, amb els límits que per persona i família s’estableixin a la Llei a cada moment.

Tot això fa molt interessant poder contractar aquesta assegurança a través de lempresa.
Quant a la prestació d’aquestes assegurances d’assistència sanitària que tenen per finalitat el restabliment de la salut, no constitueixen afluència de renda per al beneficiari, amb independència que la prestació sigui de titularitat pública o privada, o que la manera com es dugui a terme sigui directament (assistència sanitària) o mitjançant reemborsament. Per tant, aquestes prestacions no tributen a l’IRPF del beneficiari.

Quant a la prestació d’aquestes assegurances d’assistència sanitària que tenen per finalitat el restabliment de la salut, no constitueixen afluència de renda per al beneficiari, amb independència que la prestació sigui de titularitat pública o privada, o que la manera com es dugui a terme sigui directament a través del quadre mèdic de la companyia o mitjançant reemborsament. Per tant, aquestes prestacions no tributen a l’IRPF del beneficiari.

Altres avantatges

L’avantatge més valorat és la possibilitat d’atenció immediata que comporta, de vegades, la reducció en el període de baixa laboral i, sobretot, la resposta a la incertesa que suposa estar pendent del resultat de proves de diagnòstic i, posteriorment, del desenllaç una intervenció quirúrgica o una malaltia determinada.

Preguntes freqüents

Les cobertures més necessàries o de major utilització són pràcticament iguals en totes les companyies, diferenciant-se en els límits anuals conjunts, límits per acte o intervenció mèdica, límits d’hospitalització, pròtesis, etc.

Es diferencien també en els serveis addicionals de valor afegit que ofereixen, i que veurem més avall.

Altres diferències són al quadre mèdic i hospitalari que cada asseguradora té concertat, per la qual cosa caldrà mirar també si en aquest quadre concret es troben aquells metges del nostre gust.

Denominacions amb què s’identifiquen aquestes assegurances de l’estil: Plus, Vip, Complet, Estàndard, Multi, etc. són noms comercials. Diverses companyies poden fer servir els mateixos noms per a productes de característiques diferents.

Aquí és molt important l’assessorament d’un Corredor d’assegurances com Urquia & Bas i molt millor si, com en el nostre cas, la corredoria disposa d’un especialista en assegurances de salut, ja que estarà permanentment posat al dia quant a companyies, productes, descomptes i altres.

En les freqüents revisions que les companyies asseguradores fan dels seus productes, van introduint millores en les prestacions habituals d’assistència sanitària. Són millores o inclusions de serveis que donen una configuració especial al producte. Caldrà estar atents en cada cas, per a veure quin de les ofertes del mercat s’ajusta més a les nostres necessitats.
Exemples d’aquestes cobertures afegides amb els anys són:

 • Reproducció assistida.
 • Cirurgia ocular (Làser excímer).
 • Test d’intolerància alimentària.
 • Revisions mèdiques.
 • Conservació de cèl·lules mare del Cordó Umbilical.
 • Làser prostàtic.
 • Pròtesis.
 • Podologia.
 • Psicologia.
 • Cobertura dental.
 • Indemnització per hospitalització.
 • Audiòfons.
 • Balnearis, etc.

Sí, habitualment queda coberta l’assistència d’urgències a l’estranger en els desplaçaments d’una durada inferior a tres mesos, bé acudint a un dels centres concertats al país del qual es tracti, bé acudint a qualsevol professional o centre que es desitgi i sol·licitant el reemborsament del pagat, depenent de la modalitat de segur triada.

Trobaràs tota la informació referent als professionals, els centres mèdics propis, concertats i preferents en la pàgina web de les asseguradores o, millor encara, en la nostra web,  en la nostra secció de “  Quadres Mèdics ” entrant en el següent enllaç.
T’oferim la possibilitat de realitzar cerques per especialitat, centro mèdic i municipi.
Habitualment, aquests quadres mèdics es poden descarregar en arxius pdf. i imprimir en paper. També solen incloure un mapa amb la localització de la direcció del centre.

El més usual és que estigui inclosa, però en alguns productes es pot contractar com a garantia a part.
Aquestes cobertures tenen establert un termini de manca de 240 dies per a qualsevol tipus d’hospitalització i intervenció quirúrgica no ambulatòria, en les quals es comprèn l’assistència al part. És a dir, han de transcórrer 240 dies entre l’alta en l’assegurança mèdica i la possibilitat de sol·licitar la utilització d’aquesta cobertura.
Aquest termini de manca no serà exigible en els casos d’urgència vital per a la mare o el futur fill.

Sí, en funció del producte pots trobar descomptes per pagament anual, semestral o trimestral. Els nostres clients també disposen de descomptes per antiguitat i per nombre d’assegurats en la pòlissa.

Sí, pots mantenir l’antiguitat presentant la documentació de l’anterior companyia asseguradora, s’eliminaran els terminis de manca establerts en els nous contractes.

El copagament és una mesura implantada per la majoria de les companyies de serveis de salut amb la finalitat de conscienciar l’ús responsable dels serveis mèdics. Els copagaments solen ser una quantitat fixa a càrrec de l’assegurat i l’import dependrà de la modalitat mèdica que s’utilitzi.

Els períodes de manca indiquen el temps que ha de transcórrer entre l’alta en l’assegurança mèdica i la possibilitat de sol·licitar la utilització de determinats serveis d’assistència sanitària.

Es denominen preexistències a les malalties, intervencions quirúrgiques i malalties que el client ja té, sent aquestes anteriors a la data de la contractació del producte.

A causa de la gran disponibilitat de companyies d’assegurança mèdica i de productes disponibles, el més aconsellable és recopilar tota la informació possible sobre cadascuna d’elles, o de les quals més ens interessin, a fi de comparar els seus avantatges i inconvenients, així com el preu. En Urquía & Bas, aquest treball el fem per tu sense que la teva assegurança et costi més.
Hem de fixar-nos i comparar les garanties que cobreix cadascuna:
Hospitalització: si té o no límit de dies; disponibilitat d’habitació individual; llit per a acompanyant; o si concedeixen indemnització per dia d’hospitalització.
Quadre mèdic: podrem comparar-ho visitant la web de cada companyia. Podem fixar-nos en les especialitats mèdiques en concret que més ens preocupin o si estan inclosos alguns metges que ens hagin recomanat.
Terminis de manca: cada companyia fixa uns terminis inicials durant els quals no estaran coberts determinats diagnòstics, proves o intervencions quirúrgiques. Aquests terminis varien de 180 dies a 300 depenent del tractament: intervencions quirúrgiques, intervenció en part, quimioteràpia o radioteràpia, etc.
Mitjans de diagnòstic i tècniques especials de tractament: làser-teràpia, diàlisi, proves diagnòstiques, cardiologia, radioteràpia, medicina nuclear, ressonància magnètica, etc.
Preus de Copagament: a part del pressupost general, les companyies generalment cobraran determinades quantitats que varien de 1,50€ a 8€ depenent del servei realitzat: medicina general, rehabilitació, revisions, proves diagnòstiques, etc.
Centres hospitalaris: quins d’ells estan inclosos i quina és la seva localització.
Programes de medicina preventiva: en cardiologia, ginecologia, obstetrícia.
Cobertura dental: extraccions, neteges de boca, cures estomatològiques, ortopantomografía.
Assistència a domicili. 
Assistència a l’estranger 
Preu: El preu d’aquesta assegurança dependrà de la modalitat triada, l’edat dels assegurats i de si l’assegurat vol participar amb una part de les despeses mèdiques.
Descomptes en el preu: per familiars assegurats, pagament anual, semestral, per antiguitat.
Cobertures addicionals de valor afegit.
Edat límit per a la contractació: Existeixen edats límit d’entrada d’assegurats en la pòlissa de salut.

De forma generalitzada -excepte excepcions expresses per la companyia- no estaran incloses les malalties prèvies a la contractació, així com les seqüeles per lesions preexistents a conseqüència d’accidents, que han d’haver-se declarat amb anterioritat a la contractació de l’assegurança.
Per això és molt convenient que triïs molt bé el teu primer segur d’assistència sanitària, ja que si, més endavant, vols canviar de companyia havent patit certes malalties o accidents o estant en tractament, aquesta malaltia o lesió quedaria exclosa de qualsevol tractament.
En aquests casos, sol·licitem a la nova companyia que realitzi una pre-valoració mèdica, de manera que si aquesta fos favorable podríem canviar-te de companyia encara amb la citada preexistència.

Les proves diagnòstiques complexes i tractaments, així com els ingressos hospitalaris.

Presencialment, a les oficines de la companyia o bé per telèfon.

Com puc ajudar-te?

Per fer-te arribar un projecte d’assegurança de salut, sense cap compromís per part teva, deixa’m les teves dades i em posaré en contacte amb tu amb la major brevetat.

DATA DE NAIXEMENT
SEXE
DNI