L'ASSEGURANÇA MÈDICA QUE CUIDA DE LA TEVA SALUT AMB ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA, ESPECIALISTES, MITJANS DE DIAGNÒSTIC, INTERVENCIONS I HOSPITALITZACIONS A LA SANITAT PRIVADA.

Assegurança de Salut


T'ajudem?

Assegurança de Salut , Assegurança d’Assistència Sanitària, Assegurança Mèdica … són alguns dels termes amb què identifiquem aquell tipus d’assegurança que ens permet rebre una atenció sanitària en l’àmbit de la medicina privada.

El deteriorament de la Salut Pública, a què no es dota de pressupost ni personal suficient, fa cada dia més necessari posar a disposició dels nostres clients altres alternatives que els permetin una atenció immediata i de qualitat; això es resol a través de l’assegurança de salut, mitjançant la qual l’assegurat pot triar entre un ampli quadre mèdic aquell facultatiu, centre de diagnòstic, clínica o hospital que mereixi més confiança.

Però l’oferta d’assegurances de salut és molt àmplia, per tant, si has decidit contractar una assegurança, el primer pas és deixar-te assessorar per una corredoria especialista, i ningú millor que Urquia & Bas per proposar-te la millor solució, una vegada coneguda la teva situació i circumstàncies personals. I, molt important, mentre tinguis l’assegurança en vigor ens mantindrem sempre al teu costat per resoldre qualsevol incidència o consulta sobre l’abast de la teva assegurança i les prestacions.

¡Ah!, si no pots o no vols canviar de companyia, però necessites una gestió més eficaç i algú que es cuidi de millorar el cost de renovació de la teva assegurança, truca’ns.

A qui ens dirigim

A totes aquelles persones que vulguin garantir la seva salut, amb atenció personalitzada, de forma ràpida i escollint els especialistes i centres sanitaris que elles considerin.

I a les empreses i autònoms que vulguin fidelitzar els seus empleats i, alhora, reduir les baixes laborals i obtenir un bon tractament fiscal.

Quadres mèdics i altra informació rellevant


Des d’aquí podeu consultar els quadres mèdics i la principal informació d’interès de les assegurances de salut amb què estem treballant actualment.

Què es cobreix en una assegurança d’Assistència Sanitària ?

 • Urgències 24h (inclòs al domicili)
 • Proves diagnòstiques
 • Visites a especialistes
 • Tractaments
 • Hospitalització
 • Intervenció
 • Cobertura dental bàsica.

Avantatges fiscals

Fiscalitat de les assegurances de malaltia contractades per l’empresa amb prestació d’assistència sanitària.
Sobre la prima pagada:

 • Per a l’empresa i els autònoms en estimació directa: té la consideració de despesa deduïble.
 • Per al treballador assalariat: Si l’empresa contracta l’assegurança de salut del treballador, el cònjuge i els fills -menors de 25 anys-, les primes pagades per l’empresa no es consideren pagament en espècie, amb els límits que per persona i família s’estableixin a la Llei en cada moment.

Tot això fa molt interessant poder contractar aquesta assegurança a través de l’empresa.
Pel que fa a la prestació d’aquests assegurances d’assistència sanitària que tenen per finalitat el restabliment de la salut, no constitueixen afluència de renda per al beneficiari, amb independència que la prestació sigui de titularitat pública o privada, o que la manera com es dugui a terme sigui directament (assistència sanitària) o mitjançant reemborsament. Per tant, aquestes prestacions no tributen a l’IRPF del beneficiari.

Quant a la prestació d’aquestes assegurances d’assistència sanitària que tenen per finalitat el restabliment de la salut, no constitueixen afluència de renda per al beneficiari, amb independència que la prestació sigui de titularitat pública o privada, o que la manera com es dugui a terme sigui directament a través del quadre mèdic de la companyia o mitjançant reemborsament. Per tant, aquestes prestacions no tributen a l’IRPF del beneficiari.

Altres avantatges

L’avantatge més valorat és la possibilitat d’atenció immediata que comporta, de vegades, la reducció en el període de baixa laboral i, sobretot, la resposta a la incertesa que suposa estar pendent del resultat de proves de diagnòstic i, posteriorment, del desenllaç una intervenció quirúrgica o una malaltia determinada.

Preguntes més freqüents

Quines són les diferències entre els productes de les diferents companyies?

Les cobertures més necessàries o de major utilització són pràcticament iguals en totes les companyies, diferenciant-se en els límits anuals conjunts, límits per acte o intervenció mèdica, límits d’hospitalització, pròtesis, etc.

Es diferencien també en els serveis addicionals de valor afegit que ofereixen, i que veurem més avall.

Altres diferències són al quadre mèdic i hospitalari que cada asseguradora té concertat, per la qual cosa caldrà mirar també si en aquest quadre concret es troben aquells metges del nostre gust.

Denominacions amb què s’identifiquen aquestes assegurances de l’estil: Plus, Vip, Complet, Estàndard, Multi, etc. són noms comercials. Diverses companyies poden fer servir els mateixos noms per a productes de característiques diferents.

Aquí és molt important l’assessorament d’un Corredor d’assegurances com Urquia & Bas i, molt millor si, com en el nostre cas, la corredoria disposa d’un especialista en assegurances de salut, ja que estarà permanentment posat al dia quant a companyies, productes, descomptes i altres.

Què són els serveis de valor afegit?

A les freqüents revisions que les companyies asseguradores fan dels seus productes, van introduint millores en les prestacions habituals d’assistència sanitària. Són millores o inclusions de serveis que donen una configuració especial al producte. Caldrà estar atents a cada cas, per veure quina de les ofertes del mercat s’ajusta més a les nostres necessitats.
Exemples d’aquestes cobertures afegides amb els anys són:

 • Reproducció assistida.
 • Cirurgia ocular (Làser excímer).
 • Test d´intolerància alimentària.
 • Revisions mèdiques.
 • Conservació de cèl·lules mare del Cordó Umbilical.
 • Làser prostàtic.
 • Pròtesis.
 • Podologia.
 • Psicologia.
 • Cobertura dental.
 • Indemnització per hospitalització.
 • Audiòfons.
 • Balnearis, etc.

Les assegurances de salut inclouen assistència d’Urgències a l’Estranger?

Sí, habitualment queda coberta l’assistència d’urgències a l’estranger en els desplaçaments d’una durada inferior a tres mesos, bé acudint a un dels centres concertats al país de què es tracti, bé acudint a qualsevol professional o centre que es vulgui i sol·licitant el reemborsament del pagat, depenent de la modalitat dassegurança triada.

Com localitzar un centre mèdic?

Trobaràs tota la informació referent als professionals, els centres mèdics propis, concertats i preferents a la pàgina web de les asseguradores o, millor encara, a la nostra web, a la nostra secció de Quadres Mèdics entrant al següent enllaç.
T’oferim la possibilitat de fer cerques per especialitat, centre mèdic i municipi.
Habitualment, aquests quadres mèdics es poden descarregar en fitxers pdf. i imprimir en paper. També solen incloure un mapa amb la localització de la direcció del centre.

“Les assegurances inclouen cobertura d’embaràs i assistència al part?”

El més usual és que hi estigui inclosa, però en alguns productes es pot contractar com a garantia a part.

Aquestes cobertures tenen establert un termini de carència de 240 dies per a qualsevol tipus dhospitalització i intervenció quirúrgica no ambulatòria, en què es comprèn lassistència al part. És a dir, han de transcórrer 240 dies entre l’alta a l’assegurança mèdica i la possibilitat de sol·licitar la utilització de la cobertura esmentada.

Aquest termini de carència no serà exigible en els casos durgència vital per a la mare o el futur fill.

Hi ha descomptes per freqüència de pagament?

Sí, en funció del producte podeu trobar descomptes per pagament anual, semestral o trimestral. Els nostres clients també disposen de descomptes per antiguitat i per nombre d’assegurats a la pòlissa.

“Procedo d’una altra companyia, puc mantenir l’antiguitat?”

Sí, pots mantenir l’antiguitat presentant la documentació de l’anterior companyia asseguradora, s’eliminaran els terminis de carència establerts als nous contractes.

Què són els copagaments?

El copagament és una mesura implantada per la majoria de les companyies de serveis de salut per tal de conscienciar l’ús responsable dels serveis mèdics. Els copagaments solen ser una quantitat fixa a càrrec de l’assegurat i l’import dependrà de la modalitat mèdica que s’utilitzi.

Què són els períodes de carència?

Els períodes de carència indiquen el temps que ha de transcórrer entre l’alta a l’assegurança mèdica i la possibilitat de sol·licitar la utilització de determinats serveis d’assistència sanitària.

Què són les preexistències?

Es denominen preexistències a les malalties, intervencions quirúrgiques i malalties que el client ja té, sent aquestes anteriors a la data de la contractació del producte.

Quins consells hem de seguir abans de contractar una assegurança mèdica?

A causa de la gran disponibilitat de companyies d’assegurança mèdica i de productes disponibles, el més aconsellable és recopilar tota la informació possible sobre cadascuna d’elles, o de les que més ens interessin, per comparar-ne els avantatges i els inconvenients, així com el preu. A Urquia & Bas, aquesta feina la fem per tu sense que la teva assegurança et costi més.
Hem de fixar-nos i comparar les garanties que cobreix cadascuna:

Hospitalització: si té o no límit de dies; disponibilitat d’habitació individual; llit per a acompanyant; o si concedeixen indemnització per dia dhospitalització.

Quadre mèdic: podrem comparar-ho visitant la web de cada companyia. Podem fixar-nos en les especialitats mèdiques en concret que més ens preocupin o si hi estan inclosos alguns metges que ens hagin recomanat.

Terminis de carència: cada companyia fixa uns terminis inicials durant els quals no estaran coberts determinats diagnòstics, proves o intervencions quirúrgiques. Aquests terminis varien de 180 dies a 300 depenent del tractament: intervencions quirúrgiques, intervenció en part, quimioteràpia o radioteràpia, etc.

Mitjans de diagnòstic i tècniques especials de tractament: Laser-teràpia, diàlisi, proves diagnòstiques, cardiologia, radioteràpia, medicina nuclear, ressonància magnètica, etc.

Preus de Copagament: Preus de Copagament: En aquelles pòlisses que així es determina, l’assegurat es fa càrrec d’un petit import a qualsevol acte mèdic, i que oscil·la entre 1,50€ a 8€ depenent del servei realitzat: medicina general, rehabilitació , revisions, proves diagnòstiques, etc.

Contractar la pòlissa amb copagament és especialment interessant per a aquelles persones que, gaudint de bon estat de salut, amb prou feines utilitzen la pòlissa; doncs es beneficien d’un preu de l’assegurança més econòmica.

Centres hospitalaris: Les companyies acostumen a concertar amb els mateixos metges, centres de diagnòstic, clíniques i hospitals, però pot ser que n’hi hagi alguns que no ho estiguin o ho estiguin només en part, per la qual cosa és important fixar-se en aquest detall.

Programes de medicina preventiva: en cardiologia, ginecologia, obstetrícia.

Cobertura dental: extraccions, neteges de boca, cures estomatològiques, ortopantomografia.

Assistència a domicili.

Assistència a l’estranger

Preu: El preu d’aquesta assegurança dependrà de la modalitat escollida, l’edat dels assegurats i si l’assegurat vol participar amb una part de les despeses mèdiques.

Descomptes al preu: per familiars assegurats, pagament anual, semestral, per antiguitat.

Cobertures addicionals de valor afegit.

Edat límit per a la contractació: Hi ha edats límit d’entrada d’assegurats a la pòlissa de salut.

Hi ha alguna malaltia que no cobreixi l’assegurança de salut?

De forma generalitzada -llevat d’excepcions expresses per la companyia- no estaran incloses les malalties prèvies a la contractació, així com les seqüeles per lesions preexistents a conseqüència d’accidents, que s’han d’haver declarat amb anterioritat a la contractació de l’assegurança.

Per això, és molt convenient que triïs molt bé la primera assegurança d’assistència sanitària, ja que si, més endavant, vols canviar de companyia havent patit certes malalties o accidents o estant en tractament, aquesta malaltia o lesió quedaria exclosa de qualsevol tractament.
En aquests casos, sol·licitem a la nova companyia que realitzi una prevaloració mèdica, de manera que si aquesta fos favorable podríem canviar-te de companyia encara amb la preexistència esmentada.

Si utilitzo les cobertures del quadre mèdic, quines proves necessiten autorització?

Les proves diagnòstiques complexes i tractaments, així com els ingressos hospitalaris.

Com es pot sol·licitar una autorització?

Presencialment, a les oficines de la companyia o bé per telèfon.

Com puc ajudar-te?

Per fer-te arribar un projecte d’ assegurança de salut, sense cap compromís per part teva, deixa’m les teves dades i em posaré en contacte amb tu el més aviat possible.

FECHA DE NACIMIENTO
SEXO
DNI

Ainhoa ​​Bugadero

[email protected]

973 727 072 ext: 121

La teva salut val molt, assegurar costa molt poc.

Com puc ajudar-te?
Logo de Urquía&Bas en blanc
CONTACTE

General Brito, 2 4a planta
25007 - Lleida
973 727 072
[email protected]
AJUDA AL CLIENT

Servei al client
Declaració de drets del client
Política de devolucions
Canal de denúncies
Canal de queixes i reclamacions
Accés App