Urquía&Bas en una pinzellada

Urquía & Bas és una corredoria d’assegurances ubicada a Lleida. Comptem amb una llarga tradició en la mediació d’assegurances, activitat a la qual ens hi dediquem en exclusiva. El nostre “target” d’actuació preferent és a les empreses, institucions, col·lectius professionals i particulars de nivell mig/alt i alt. Els nostres procediments estan certificats i auditats anualment per BVQI, des de l’any 2000, conforme la norma de qualitat ISO 9001 – 2008.

Les enquestes que realitzem de manera habitual, mostren un alt grau de satisfacció dels nostres clients gràcies principalment a l’atenció que reben i l’eficàcia de la gestió i resolució dels seus sinistres.

Telèfons d'Assistència

Telèfons

Llistat complet de telèfons d'interès

Presentació vídeo

 

El servei personalitzat és el nostre valor afegit

Ho comprovaràs en l’assessorament per a la contractació de pòlisses d’assegurances i en l’atenció i resolució dels sinistres. Vetllem pels nostres clients de principi a fi.
null

Espectacles

Les assegurances d'espectacles donen cobertura completa a l'organitzador o promotor de l'esdeveniment.

null

Ciberprotecció.

Cobreix els danys soferts per atacs cibernètics contra sistemes d'informació.

Running

Assegurança d'accidents dels participants i responsabilitat civil com a organitzador de les curses.

Esports d'Aventura

Assegurances d'accidents dels participants i RC com a organitzador d'activitats en la natura.

Fiscals

Assegurem la responsabilitat civil professional, incloent un subsidi per inhabilitació, la defensa i las possibles fiances.

R.C. Directius

Cobrim la RC professional com a administrador o directiu d'una societat, per reclamacions de tercers.

Responsabilitat d'Autoritats

Cobreix les reclamacions a les autoritats o personal al servei de l'Administració.

Òptiques

Dóna cobertura als possibles danys que es produeixin en el comerç per múltiples causes accidentals.

S.I.T.A.L.

Per als Secretaris, Interventors, Tresorers i Tècnics d'Administració Especial municipal que vulgui protegir el seu patrimoni davant una reclamació.

R.C. d’Associacions

La responsabilitat civil de les associacions i clubs artístics, culturals i recreatius.

Vida

Cobrim la mort i la invalidesa per qualsevol circumstància, fins i tot amb capitals molt elevats.

Salut

Assistència primària i especialista, diagnòstic, intervencions i hospitalitzacions a la sanitat privada.

La nostra missió

La missió d’U&B és mitjançar en assegurances amb les asseguradores i el mercat, oferint un alt grau de servei a l’assegurat basat en el rigor, la confiança, el coneixement i l’experiència que tenim.
Ajudem els nostres clients a resoldre totes les qüestions relacionades amb els seus riscos i les seves pòlisses, sempre amb un alt grau de compromís.
Tot i reconèixer al mercat assegurador l’existència d’algunes (molt poques) corredories professionals, a U&B garantim als nostres clients que les pòlisses contractades amb la nostra mediació responen millor als seus interessos que les contractades amb la nostra competència.

Llegir-ne més

Notícies