Coneix i comprèn totes les figures i conceptes que formen part del sector assegurador. Fàcil i comprensible

Entenent l’assegurança


Descobreix-ho

Sabies que l’origen de les assegurances es remunta fa 4.000 anys?

I és que l’assegurança és el mitjà més intel·ligent pel qual ens podem protegir davant de possibles riscos futurs.
A la teva vida; professional i laboral, et poden sorgir imprevistos que podrien alterar la teva situació. I com que és impossible de preveure què ens pot passar, contractar una assegurança és una bona opció per viure més tranquil

Què és una assegurança?

Una assegurança és un contracte entre un assegurat, tu, per exemple, i una companyia asseguradora; mitjançant el qual -a canvi d’una prima (preu) d’assegurança- l’asseguradora es compromet a fer-se càrrec dels danys que hagis patit o els perjudicis que hagis causat als altres, sempre que aquests danys i perjudicis estiguin emparats al contracte mitjançant el que s’anomena cobertures. Al mateix contracte també s’estableixen exclusions i limitacions que convé conèixer.

Quins assegurances hi ha?

No et pots imaginar quants tipus d’assegurances hi ha; és així, gairebé tot és susceptible de ser assegurat, des d’un satèl·lit espacial, a una central nuclear o les cames d’un futbolista d’elit.
Perquè et facis una idea, nosaltres hem creat un contingut que ho explica; pots veure’l aquí: https://urquiabas.com/que-seguro-necesito/ A grans trets, hi ha tres tipus d’assegurança:
Les assegurances personals : vida, accidents, subsidi per malaltia o accident, decessos, assistència sanitària, etc.
Les assegurances de danys : multiriscos de llar, comerç o indústria; avaria de maquinària, transport de mercaderies, equips electrònics, etc.
Les assegurances de responsabilitat civil : Circulació de vehicles de motor; general de l’activitat com a particular, comerciant o industrial; i, dins de les dues darreres, la patronal, de productes subministrats, de treballs realitzats, professional i altres.

Per què serveixen les assegurances?

Bàsicament, per protegir-te de la incertesa, aconseguint protegir allò que tant t’ha costat aconseguir; perquè no hagis de tornar a començar de nou. L’assegurança us ajuda a mantenir una estabilitat econòmica per no dependre de l’atzar.
El millor, és clar, és que mai no et passi res; però, per si de cas, tens una assegurança a la mida de les teves necessitats. Però per això és molt important que et deixis assessorar per un mediador professional.

Quant val una assegurança? Quin és el preu de tenir una assegurança?

El que té de bo l’assegurança és que entre molts assegurats que paguen la prima d’assegurança, es poden atendre els danys que els passen a uns quants. Tu pots ser un daquests últims. Aquest és lesperit mutual de lassegurança. Per això, el preu d’una assegurança és barat en comparació del valor del que es protegeix.

Com es calcula el preu d’una assegurança?

Hi ha molts factors. El preu de l’assegurança es calcula segons una base tècnica que cada companyia asseguradora té en compte en funció de diversos factors: un és la durada de l’assegurança (no és el mateix si és per una setmana que per un any), una altra és depenent del tipus de risc de què es tracti (una llar en descampat o dins de la població; un vehicle senzill o un altre sobre potenciat, etc.) i l’experiència sinistral de la companyia amb aquest tipus de risc. També tenen en compte el resultat històric del client; i, és clar, hi ha els descomptes comercials i bonificacions.

Com es contracta/activa una assegurança?

Per començar, cal sol·licitar l’assegurança que necessites un mediador professional o una entitat asseguradora. El procés pot ser presencial, telefònic, per email o en línia (en una pàgina web).
Amb la informació que des del que pretens cobrir la companyia facilitarà una proposta al mediador perquè, un cop revisada, te la presenti, te l’expliqui i te de pros i contres de la proposta de la companyia, o companyies, si el mediador és un corredor dassegurances.
Si acceptes la proposta, un cop emesa la pòlissa d’assegurança hauràs de fer el pagament o facilitar un número de compte per fer el pagament de la prima.

Les assegurances es renoven automàticament?

Efectivament, en la majoria dels casos les assegurances es contracten amb renovació automàtica, principalment perquè el risc continua existint: una assegurança de vida, de la llar, d’automòbil, salut, etc.
No obstant això, també hi ha assegurances temporals, que són aquelles que donen cobertura a béns o persones entre dues dates, inici i fi, dins d’una anualitat o més, com ara: assistència en viatge, espectacles, congressos, exposicions temporals d’art , obres de construcció, transport d’una càrrega, etc.

Quines són les parts que intervenen en un contracte?

En un contracte d’assegurança intervé:
L’entitat asseguradora (la Companyia),
La persona prenedora de lassegurança (a nom de qui va lassegurança, pot ser una persona física o una entitat jurídica),
La persona assegurada (a qui protegeix) i, finalment,
La persona beneficiària.

Hi ha assegurances obligatòries?

Efectivament:
L’ assegurança de cotxe : Conseqüències de no tenir-ne: Immobilització del vehicle ia una sanció econòmica entre 601€ i 3.005€
L’ assegurança de la Llar : Contractar una assegurança de la Llar només és obligatòria si l’habitatge està hipotecat.
Viatgers assegurats amb el SOV : Les persones que viatgin en un vehicle automòbil de 9 o més places destinat al transport de viatgers que realitzin trajectes via terrestre urbana o interurbana estan assegurades per l’assegurança obligatòria de viatgers (SOV).
Mascotes Quins cal assegurar?: Els gossos potencialment perillosos (PPP) tens legislació específica, i l’amenaça que poden comportar obliga els seus amos a contractar una assegurança de Responsabilitat Civil que cobreixi els possibles danys que puguin ocasionar a un tercer.
Drones , l’assegurança de moda: Té l’obligació de comptar amb una assegurança específica de responsabilitat civil.
Assegurança de Caça: És la pòlissa de Responsabilitat Civil específica més contractada a Espanya.
Assegurança decennal : Els promotors d’una edificació estan obligats a contractar una assegurança decennal que cobreix durant un període de 10 anys (a partir de la data de construcció de lliurament de l’edifici als seus propietaris).
Altres assegurances molt específiques : instal·lacions nuclears, etc.

Necessitats per adquisició

He comprat un cotxe

Si heu adquirit un cotxe i aquest té menys de 5 anys i especialment si l’heu finançat, us interessa assegurar el vehicle a tot risc. En aquest cas, cal que declaris els accessoris que no siguin de sèrie, perquè estiguen també, coberts.
Si ja teniu més de 5 anys o si no voleu assegurar-ho a tot risc, teniu altres opcions intermèdies, com assegurar l’incendi i el robatori o el sinistre total (quan el sinistre supera el valor del vehicle al preu de l’usat) o senzillament, assegurar-ho a tercers.

He comprat o deixat un cotxe al meu fill/filla

Si el conductor té menys de 25 anys o menys de dos anys de carnet, s’haurà de declarar a la pòlissa, ja sigui com a conductor habitual o com a conductor ocasional i pagar el recàrrec que la companyia estableix. Segons la companyia aquest recàrrec pot ser més gran o més petit, però amagar aquesta circumstància pot afectar-te en cas de sinistres.

M’he comprat una caravana o remolc

A l’assegurança de circulació, si la caravana/remolc tenen un pes superior a 750 quilos no s’inclouen els danys ocasionats a tercers ni els danys ocasionats pels objectes transportats. S’haurà de fer una assegurança específica per a la caravana que, igual que als automòbils, pot ser només a tercers o també a tot risc. Has de tenir en compte que quan la caravana està en repòs, també pot patir i ocasionar danys, per tant hauràs de preveure’l a l’hora d’assegurar-la i declarar-ne el contingut.

M’he comprat una mobil home

A més dels danys que es poden ocasionar durant el transport, assegurables per pòlissa de transport específica, cal assegurar-la durant la seva estada al terreny o càmping on s’ubiqui, ja sigui dels propis danys que pugui patir: incendi, explosió, caiguda de llamp, robatori, vent i altres fenòmens de la natura, o de la responsabilitat civil que ens pogués sobrevenir per danys ocasionats a tercers, derivats de la propietat o ús de la mateixa. Algunes companyies asseguradores accepten assegurar les cases rodants mitjançant una assegurança multirisc de la llar.

Em faré una casa

Quan et fas una casa et converteixes en promotor d’habitatges, per això necessitaràs dues coses. Una, assegurar la teva responsabilitat civil com a promotor, pels danys que s’ocasionin a tercers i dels que puguis ser civilment responsable individualment, subsidiàriament o solidàriament amb el constructor i altres intervinents a l’obra. A més, hauràs d’assegurar els danys a la pròpia obra durant el període de construcció, ja que aquesta es pot cremar, enfonsar o sostreure els materials mitjançant l’assegurança de tot risc a la construcció. Un cop acabada la casa hauràs d’assegurar l’edifici, el mobiliari i l’aixovar dels diversos riscos a què està exposada, contractant un multirisc de la llar. Molt important: has de tenir en compte que si durant el transcurs de 10 anys decidís vendre la casa, no podràs fer-ho si no estava previst i no vas contractar l’assegurança decennal, que garanteix els danys que afecten l’estabilitat de l’edifici . Si no es va contractar des del principi de l’obra més endavant no ho podràs fer, amb el perjudici que això et pot ocasionar.

M’he comprat una casa / pis

Des del mateix moment que reps les claus de la teva nova casa/pis, ets responsable dels danys que puguis ocasionar a tercers durant les obres de condicionament, trasllat, etc., per tant hauràs d’assegurar com a mínim la seva responsabilitat civil . En cas que l’habitatge estigui dins d’una comunitat de propietaris, és possible que ja estigui assegurada de danys materials i de responsabilitat civil dels veïns entre si, però és millor verificar-ho amb el president, sense conformar-se amb expressions de: “ja està tot assegurat” Pot ser que el capital sigui insuficient per reconstruir-la a cas de sinistre total o que tinguis massa limitacions a les cobertures. Si les cobertures són correctes, no necessitareu cap altra assegurança de l’edifici.
En el moment que comencis a viure-hi o la vagis a llogar, caldrà una assegurança sobre el contingut de l’habitatge o les millores que facis. Es tracta del multirisc de la llar.

He signat un crèdit important o una hipoteca

A més d’assegurar el bé adquirit mateix que grava la hipoteca i que, en general, exigeixen les entitats bancàries, interessa garantir el pagament de les successives quotes d’amortització, per la qual cosa caldria que fes un assegurança de vida, amb un import igual al capital que es deu i que es vagi reduint paral·lelament a la pròpia amortització del préstec. Això evitaria que en cas de mort, la teva família hagués de fer-se càrrec de l’amortització del mateix, per mantenir el bé al patrimoni familiar.

M’he comprat un gos/mascota

En aquest cas, has de conèixer dues coses. Primera: La responsabilitat civil derivada dels danys que ocasioni a tercers el teu gos/mascota es garanteixen dins de l’assegurança multirisc de llar , però sempre que es tracti d’un animal domèstics: tigres, pantera, iguanes, boes i altres animals no domèstics no hi són coberts. De la mateixa manera, excepte declaració expressa i pagant la sobreprima que correspongui, no estaran coberts els danys ocasionats per gossos declarats com a raça perillosa . Segona: Alguns d’aquests animals poden assegurar-se d’accidents o malaltia mitjançant una assegurança per a animals : mort, sacrifici necessari, intervenció quirúrgica i assistència veterinària, especialment gossos i cavalls.

M’he comprat un vaixell

Si has adquirit un vaixell, necessites assegurar la Responsabilitat Civil pels danys que aquest pugui ocasionar a tercers. També pots assegurar els danys a les persones que l’ocupin i al vaixell (l’anomenada assegurança de cascos). Igual que a l’assegurança d’automòbils, hauràs de declarar els accessoris incorporats a l’embarcació. En cas que participis en regates, no has d’oblidar declarar-ho a l’asseguradora per tenir cobertura durant la seva realització.

Adquireixo obres d’art

Si ets col·leccionista o has adquirit ocasionalment obres d’art, pot ser que superin en conjunt o individualment la quantitat que les companyies estableixen com a automàticament assegurades en les assegurances multirisc de llar , per la qual cosa hauràs de consultar si, si escau, supera aquesta quantitat. L’excés ho hauràs de declarar a l’asseguradora que, de vegades, els sol·licitarà una llista detallada per objectes i valors assegurats. Les obres d’art tenen les mateixes cobertures que la resta del mobiliari assegurat. És important que coneguis que s’exclouen habitualment els danys per rascades, raspadures, etc. Tampoc no es cobreixen el descavalcament de col·leccions. Si alguna d’aquestes obres o la col·lecció a assegurar són de certa importància, al mercat hi ha pòlisses d’art específiques, que donen una cobertura més àmplia de la que ofereixen els multiriscos de llar tradicionals.

Adquireixo joies / monedes / segells

Si ets col·leccionista o has adquirit ocasionalment joies/monedes/segells pot ser que superin en conjunt o individualment la quantitat que les companyies estableixen com a automàticament assegurada en les assegurances de la llar. Per tant, hauràs de consultar si en el teu cas supera aquesta quantitat. L’excés hauràs de declarar-ho a l’asseguradora que, de vegades, en sol·licitarà una llista detallada. Les peces tenen les mateixes cobertures que la resta del mobiliari assegurat. Cal tenir en compte que si es fa malbé una peça d’un conjunt, l’asseguradora no cobreix el valor del conjunt per la pèrdua d’una part. És molt important que sàpigues que les companyies fan importants descomptes si aquests objectes es guarden en caixa forta, per la qual cosa seria convenient declarar una part de les joies fora de la caixa i d’altres dins. També és important que sàpigues que la cobertura d’aquests objectes s’acaba a l’interior de l’habitatge assegurat, és a dir, no es cobreixen els danys ocasionats fora, com ara el robatori o el furt, encara que de vegades es cobreix l’atracament amb algunes limitacions.


Necessitats per donació

He rebut una herència

El primer és conèixer en quina situació d‟assegurament es troba el conjunt de l‟herència mobiliària o immobiliària. En tots dos casos, cal demanar informació de quines pòlisses es mantenien en vigor i revisar-les: multiriscos de llar, responsabilitat civil, automòbils, etc. Pot ser que calgui sol·licitar al banc un extracte per veure quins pagaments es realitzen a entitats asseguradores, per poder sol·licitar a aquestes les còpies de les pòlisses en vigor i l’emissió dels suplements corresponents: el primer, el de canvi de prenedor i assegurat; posteriorment, els capitals assegurats adequats al valor real dels béns que s’asseguren per evitar possibles infraassegurances. En el cas dels immobles en règim de propietat horitzontal, cal requerir al president de la comunitat còpia de la pòlissa multirisc de comunitats per comprovar-ne l’assegurament correcte. En el cas dels béns mobiliaris, especialment mobles, objectes de valor, joies i col·leccions, convindrà també conèixer si existia o no una assegurança i si aquesta s’adequa a la descripció i al valor dels mateixos.

Vull saber si sóc beneficiari d’una assegurança de vida

Per conèixer si sou beneficiari d’una assegurança de vida, el primer és conèixer si existeix o no aquesta assegurança. Per això, es va crear el Registre de Persones Assegurades, registre públic en què pot consultar si el mort constava com a assegurat. Aquest registre només inclou assegurats nominats, això significa que si la víctima pertanyia a un grup assegurat innominat, no figurarà en aquest registre.

Sóc beneficiari d’una assegurança de vida

Si ets el beneficiari d’una assegurança de vida has de saber que no ho ets en ferm fins que es conegui el testament del difunt, ja que la voluntat que s’hi expressi preval sobre qualsevol altra. En cas que, efectivament, siguis beneficiari, et demanaran que aportis la documentació següent:
Certificat literal de defunció
Certificat de darreres voluntats
Liquidació a hisenda de la transmissió
Compte bancari on fer l’abonament


Necessitats de protecció per a la família

He signat un crèdit important o una hipoteca

A més d’assegurar el bé adquirit mateix que grava la hipoteca i que, en general, exigeixen les entitats bancàries, interessa garantir el pagament de les successives quotes d’amortització per al que caldria la contractació d’un assegurança de vida, per un import igual al capital que es deu i que es vagi reduint paral·lelament a la pròpia amortització del préstec. Això evitarà que en cas de mort, la teva família hagi de fer-se càrrec de l’amortització del mateix per mantenir el bé al patrimoni familiar.

Em preocupa la continuïtat d’estudis dels meus fills si a mi em passés alguna cosa

L’ assegurança de vida garanteix un capital fixat prèviament per al cas de mort (qualsevol que sigui la causa) o per al cas d’invalidesa. Aquest capital pot ser creixent, cada any incrementant-se segons l’IPC o un altre índex similar o, al contrari, pot ser decreixent. Aquest sistema és particularment interessant en el cas de les amortitzacions de crèdit, és a dir, a mesura que el crèdit decreix ho fa lassegurança de vida. Això mateix és aplicable a l’assegurança de vida que garanteix els estudis dels fills, que a mesura que transcorren els danys disminueix el capital necessari per completar l’educació del/s fill/s.

Sóc gran i l’assegurança de vida em resulta molt car

Efectivament, a mesura que passen els anys les assegurances de vida s’encareixen en funció de l’edat assolida per l’assegurat, de manera que assegurar un capital important pot suposar un fort trencament a l’economia familiar. Podria interessar-te reduir el capital de l’assegurança de vida (mort i invalidesa per qualsevol causa) i complementar-lo amb una assegurança d’accidents , doblegant o fins i tot triplicant el capital de l’assegurança de vida. Les assegurances daccident tenen un cost en funció de lactivitat professional i particular i no depenen de ledat. Si bé és cert que, igual que les assegurances de vida, la cobertura acaba com a màxim als 70 anys.

Què passa si tinc una malaltia o un accident que m’impedeixi treballar?

En el cas de baixa laboral, les prestacions que rebràs de la Seguretat Social es veuran minvades, especialment si ets un treballador autònom. L’ assegurança de subsidi garanteix a l’assegurat cobrar una renda durant el període de baixa, de manera que redueixi els prejudicis que això representa per a l’assegurat.

No m’agrada el sistema de salut de la Seguretat Social

Hi ha múltiples alternatives al sistema públic de salut. Es tracta de les assegurances d’ Assistència Sanitària . Aquestes assegurances poden cobrir totes les teves necessitats, des de la medicina general i especialistes fins a les intervencions quirúrgiques, passant per les proves i els mitjans de diagnòstic.

Em preocupa si faig mal a algú

Les assegurances de Responsabilitat Civil , ja sigui per pòlissa separada o dins del multirisc de la llar, cobreixen els danys a tercers que podem ocasionar nosaltres i els que conviuen amb nosaltres, no només dins de casa, sinó també fora d’ella, en qualsevol activitat particular .


Necessitats per afició

Viatjo molt

Si es realitzen viatges amb freqüència cal:
Tenir una cobertura d’assistència per al vehicle i una altra per a tu i els teus acompanyants. Totes dues acostumen a incloure’s a les assegurances d’automòbils i, encara que no et desplaces per aquest mitjà, també inclou l’assistència fora del domicili habitual.
En cas que la cobertura d’assistència en viatge us sembli insuficient, podeu contractar una pòlissa específica d’ assistència en viatge , amb capitals i cobertures més àmplies de les que s’inclouen en les assegurances d’automòbils. Aquestes pòlisses es contracten per un període determinat: 15 dies, un mes, tres mesos, etc.
Aquestes assegurances d’assistència en viatge cobreixen les despeses sanitàries fora del país d’origen, però, si ja disposeu d’una assegurança d’ assistència sanitària , també en podeu fer ús fora del país. Només cal trucar al telèfon d’assistència internacional que figura a la targeta d’assegurat. Això no obstant, si el desplaçament és per diversos mesos (estudis, treball,…) ho has de comunicar a l’asseguradora perquè en tingui coneixement.

Sóc caçador / pescador

Hi ha l’obligació d’estar assegurats de danys ocasionats a tercers per responsabilitat civil. A aquestes assegurances obligatòries s’hi poden afegir altres cobertures complementàries com l’ampliació de la responsabilitat civil i, en el cas de l’assegurança obligatòria de caça, una assegurança d’accidents per a l’assegurat en què es cobreix un petit capital en cas de mort o d’invalidesa .

M’agrada anar amb bicicleta

Actualment, la llei no estableix l’obligatorietat d’assegurar la responsabilitat civil pels danys ocasionats a tercers. Tot i això, en la majoria de les assegurances de la llar es dóna cobertura per a aquesta eventualitat, ja que s’inclou la responsabilitat civil per danys a tercers, com a aficionat en la pràctica d’algun esport. Si estàs federat, segurament ja disposes a través de la pròpia federació a què pertanys algun tipus d’assegurança de responsabilitat civil. Per contra, no existeix cap tipus d’assegurança que cobreixi la bicicleta a conseqüència d’una col·lisió, caiguda o robatori, llevat que aquesta sigui transportada dins d’una caravana i hagi estat declarada a la seva assegurança, o els danys que se’l causin dins de l’habitatge o traster declarat que estan coberts per la pòlissa de la llar: incendi, explosió, danys per aigua, robatori, etc.

Practico esports d´aventura

A tota pràctica esportiva convé tenir en compte dues coses: els danys que podem ocasionar als altres i els danys que podem ocasionar a nosaltres mateixos. A la majoria de les assegurances de la llar es dóna cobertura per a aquella eventualitat, ja que s’hi inclou la responsabilitat civil per danys a tercers, com a aficionat per la pràctica d’algun esport. Si estàs federat, segurament ja disposes a través de la pròpia federació a què pertanys algun tipus d’ assegurança de responsabilitat civil . Els danys personals que puguis patir els pots cobrir mitjançant una assegurança de vida, una assegurança d’accidents que cobreixi un capital per a cas de mort, un per a cas d’invalidesa i un altre per a atenció mèdica, quirúrgica o farmacèutica. També et pot interessar garantir una baixa o subsidi diari . Aquestes cobertures no només inclouen la pràctica com a aficionat a algun esport sinó que cobreixen els danys durant la vida laboral i extra-laboral.

M’he comprat / tinc un vaixell

Si tinc en propietat un vaixell, necessito assegurar la Responsabilitat Civil pels danys que aquest pugui ocasionar a tercers. També puc assegurar els danys a les persones que l’ocupin i al mateix vaixell a través de l’anomenada assegurança de cascos . Igual que a l’assegurança d’automòbils, haureu de declarar els accessoris incorporats a l’embarcació. En cas que participis en regates, no has d’oblidar declarar-ho a l’asseguradora per tenir cobertura durant la seva realització.

M’he comprat un gos/mascota

En aquest cas, has de conèixer dues coses:
Que la responsabilitat civil derivada dels danys que ocasioni a tercers el seu gos/mascota es garanteixen dins de lassegurança multirisc de llar , però sempre que es tracti dun animal domèstic. Tigres, pantera, iguanes, boes i altres animals no domèstics no estan coberts. De la mateixa manera, llevat de declaració expressa i pagant la sobreprima que correspongui, no estaran coberts els danys ocasionats per gossos declarats com a raça perillosa.
Alguns d’aquests animals poden assegurar-se d’accidents o malaltia mitjançant una assegurança per a animals : mort, sacrifici necessari, intervenció quirúrgica i assistència veterinària, especialment gossos i cavalls.

M’agrada el bricolatge

En aquest cas, has de saber tres coses.
Puc ocasionar danys als altres.
Puc fer-me mal a mi mateix.
Puc danyar les màquines o equips amb què treballo. En el primer cas, només caldrà verificar que la teva pòlissa de multirisc de llar cobreix aquesta contingència. Tingues en compte que no són tercers els que conviuen amb tu i/o la teva família. En el segon cas, pot ser interessant contractar una assegurança d’accidents, que, a més de cobrir-te en cas de mort o invalidesa total o parcial mentre practiques el bricolatge, també et dóna cobertura durant la resta del dia a les teves altres activitats laborals i extra- laborals. Finalment, en el tercer cas, pot ser necessari declarar a la companyia asseguradora el valor de la maquinària perquè tingui les mateixes cobertures que a la resta de l’habitatge i que s’asseguren al multirisc de la llar .

Tinc un vehicle d’època

Tots aquells vehicles considerats clàssics necessiten igual que qualsevol altre vehicle d’una assegurança de circulació que, en el cas dels vehicles clàssics, tenen una tarifa especial a causa del menor ús que se’n fa.

Adquireixo obres d’art

Si ets col·leccionista o has adquirit ocasionalment obres d’art, pot ser que sobrepassis en conjunt o individualment la quantitat que les companyies estableixen com a automàticament assegurades en les assegurances multirisc de la llar. T’hauràs de cerciorar si en el teu cas superes aquesta quantitat. L’excés ho hauràs de declarar a l’asseguradora que, de vegades, et sol·licitarà una llista detallada per objectes i valors assegurats. Les obres d’art tenen les mateixes cobertures que la resta del mobiliari assegurat. És important que sàpigues que habitualment s’exclouen els danys per rascades, raspadures, etc. Tampoc no es cobreixen el descavalcament de col·leccions. Si alguna d’aquestes obres o la col·lecció a assegurar són de certa importància, al mercat hi ha pòlisses d’art específiques, que donen més àmplies cobertures que les que ofereixen els multiriscos de llar tradicionals.

Adquireixo joies / monedes / segells

En aquest cas, has de saber tres coses. Si ets col·leccionista o has adquirit ocasionalment joies/monedes/segells, pot ser que superin en conjunt o individualment la quantitat que les companyies estableixen com a automàticament assegurades. Per això hauràs de consultar si en el teu cas superes aquesta quantitat. L’excés ho hauràs de declarar a l’asseguradora que, de vegades, te’n sol·licitarà una llista detallada. Les peces tenen les mateixes cobertures que la resta del mobiliari assegurat. Cal tenir en compte que si es fa malbé una peça d’un conjunt, l’asseguradora no cobreix el valor del conjunt per la pèrdua d’una part. És molt important que sàpigues que les companyies fan importants descomptes si aquests objectes es guarden en caixa forta, per la qual cosa seria convenient que declaris una part de les joies fora de la caixa i d’altres dins. També és important que sàpigues que la cobertura d’aquests objectes s’acaba a l’interior de l’habitatge assegurat, és a dir, no es cobreixen els danys ocasionats fora, com ara el robatori o el furt, encara que de vegades es cobreix l’atracament amb algunes limitacions.

Sóc aficionat a la fotografia

Si disposo d’un equip fotogràfic de cert valor pot ser necessari declarar-ho a l’assegurança de la llar, perquè tingui les mateixes cobertures que la resta del mobiliari: incendi, explosió, danys per aigua, robatori, etc. No es cobreixen els danys que puguin patir fora del domicili i si hi hagués alguna cobertura, especialment en el cas d’espoliació, la indemnització estarà molt limitada.

Sóc aficionat a la música i tinc una gran col·lecció de discos

Si tens una col·lecció de discos, hauràs de declarar a la companyia el seu valor, perquè estigui plenament coberta a la seva assegurança multirisc de llar.

Què és un mediador dassegurances?

Un assessor que us aconsellarà sobre la millor manera d’assegurar els vostres béns, la vostra família oa tu mateix. Per això, cal que conegui les teves necessitats reals i el que et preocupa, però també que et mostri altres necessitats en què potser no has reparat encara i et digui com enfrontar-t’hi mitjançant una bona assegurança.
Com a mediadors d’assegurances, estem entre el client i l’asseguradora per, precisament, mediar entre tots dos i, principalment, per oferir les millors cobertures a un preu tan ajustat com sigui possible i, a més, per posar-se del teu costat i defensar els teus drets davant l’asseguradora, si calgués.

Per què és important gestionar les assegurances amb un mediador?

Fàcil. Perquè un mediador sap d’assegurances i coneix el mercat assegurador, els seus productes, mancances i limitacions i t’assessorarà sobre tot això, amb professionalitat i amb ganes d’ajudar; en definitiva, ajudar-te a protegir el teu patrimoni, la teva família i tu mateix de la millor manera possible.

Què és un sinistre?

Un sinistre és un succés accidental, fortuït i involuntari, que afecti les persones o els seus béns; oa tercers, en el cas de la responsabilitat civil.
Per considerar-se un sinistre com a tal ha de complir aquests requisits
Que sigui imprevist. No intencional.
Que causi danys o destrueixi coses.
Que hagi passat a la persona assegurada o als seus béns (o pertinences/propietats) o, per culpa seva o negligència, a altres.
Que la cobertura del dany està descrita a la pòlissa que contractes.

Quins sinistres poden passar?

Ho veiem amb uns exemples, que sempre s’explica millor, encara que n’hi podria haver molts més:
En una assegurança de vida, es produeix un sinistre quan mor la persona assegurada.
En una assegurança d?automòbil, es produeix un sinistre quan l?assegurat té un accident.
En una assegurança de salut, es produeix un sinistre quan l’assegurat es posa malalt i necessita assistència mèdica.
En una assegurança de la llar, hi ha un sinistre quan s’incendia la cuina del domicili assegurat per accident.
En una assegurança de protecció de pagaments, es produeix un sinistre quan la persona assegurada perd la feina per acomiadament improcedent.

Quan s’ha de tramitar el sinistre?

A l’hora d’haver-ne tingut coneixement, i, com a màxim, en el termini de set dies. Si fos després, l’asseguradora podria reduir la indemnització per rescabalar-se del perjudici que li hagi ocasionat el retard. Els passos per seguir són els següents:
L’assegurat declara el sinistre ocorregut al mediador oa l’asseguradora.
El mediador o l’asseguradora introdueixen les dades del sinistre al sistema informàtic, iniciant la tramitació.
El mediador o l’asseguradora informarà l’assegurat dels passos que cal seguir i us demanarà la informació complementària que pugui ser d’utilitat.
L’asseguradora nomenarà un pèrit perquè informi de les causes i valori els danys ocasionats.
El perit visitarà el lloc dels danys i, després d’una anàlisi detallada, el remetrà a la companyia amb les conclusions.
L’asseguradora, a la vista de l’informe del perit i havent comprovat la cobertura de la pòlissa, ha de proposar a l’assegurat la indemnització o, per contra, ha de rebutjar indemnitzar.

Què és un pèrit d’assegurances?

És un professional en plantilla de la companyia o independent, el treball del qual consisteix a verificar els danys ocorreguts, les seves causes i conseqüències; També s’ocupa de comprovar el cost dels danys i, en vista d’aquests, proposar a la companyia l’import a indemnitzar; sempre que hi hagi cobertura en el contracte, i tenint en compte els límits, els sublímits, les exclusions i les franquícies que s’hi estableixen.
És en cas de sinistre quan l’asseguradora encarregarà un peritatge a aquest professional, els honoraris del qual aniran a càrrec d’aquella. Això no obstant, l’assegurat, en cas de desacord, també pot contractar els serveis d’un altre pèrit per a la defensa dels seus interessos.

Com es calcula la indemnització en un sinistre?

Els factors que cal tenir en compte a l’hora de calcular la indemnització són:
Que el bé o la persona danyada correspongui amb el bé o la persona assegurada.
Que
El valor dels béns assegurats.
El valor pel qual s’hauria d’assegurar (si aquest era major o menor)
L’import assegurat per a la cobertura afectada (límits i sublímits)
El valor dels danys realment patits.
La major o menor depreciació dels béns danyats.
Si hi ha establerta alguna franquícia a càrrec de lassegurat.

D’aquesta anàlisi, el pèrit farà a la companyia la proposta d’indemnització.

Logo de Urquía&Bas en blanc
CONTACTE

General Brito, 2 4a planta
25007 - Lleida
973 727 072
[email protected]
AJUDA AL CLIENT

Servei al client
Declaració de drets del client
Política de devolucions
Canal de denúncies
Canal de queixes i reclamacions
Accés App