L’assegurança de responsabilitat civil d’autoritats va dirigit als equips de govern i altres funcionaris i interins d’una entitat de l’administració pública local que, mitjançant una pòlissa d’assegurances (comú per a tots i a càrrec de la pròpia corporació), vulguin sentir-se protegits front a una reclamació per un “acte incorrecte” ja sigui per acció o per omissió, que ocasioni un perjudici econòmic a un tercer, a la pròpia entitat i fins i tot davant del Tribunal de Comptes.

Aquesta assegurança és específic i independent de la responsabilitat civil del propi Ajuntament, Consell Comarcal i / o entitat municipal / supramunicipal.

A qui ens dirigim

 • A la mateixa entitat: com a part interessada, pot rescabalar-se dels perjudicis econòmics que una mala gestió de les seves autoritats i personal pugui ocasionar-li.
 • Als candidats electes: a vegades els dissuadeix presentar-se a les eleccions per ostentar càrrecs públics, pel risc de comprometre el seu patrimoni.
 • Als Funcionaris: els preocupa que la càrrega de treball els impedeixi posar-se al dia en tota la normativa aplicable.


Aquesta assegurança empara, en una única pòlissa, al conjunt d’autoritats i personal al servei de l’administració local.

No obstant això, si és vostè funcionari de carrera o interí, també pot interessar-li conèixer la nostra assegurança individual de responsabilitat civil professional per a funcionaris d’administració local, una assegurança amb cobertures molt específiques i a la mida de les seves necessitats. Pot consultar el seu contingut en el següent enllaç

Quant costa aquesta assegurança?

El preu de l’assegurança de responsabilitat civil d’autoritats i funcionaris va en funció de:

 • El capital assegurat
 • El pressupost anual o el nombre d’habitants de la població segons l’asseguradora de què es tracti.

Un exemple: Per a un capital assegurat de 250.000 €, preu total anual:

 • Fins a 1.000 habitants:: 469,06 €
 • de 1.001 fins a 2.000 habitants: 646,90 €
 • Més de 2.000 habitants: Consultar.

Què es cobreix?

 • Responsabilitats davant de l’Administració Pública.
 • Accions de l’administració pública per danys als seus béns i drets.
 • Accions per responsabilitat comptable.
 • Responsabilitats davant de tercers per un acte o omissió incorrecte.
 • Altres garanties addicionals com, per exemple:
  • Responsabilitat per actes incorrectes per pràctiques laborals comesos per un empleat contra un altre empleat.
  • Responsabilitat laboral de l’Administració per pràctiques laborals incorrectes.
  • Constitució de fiances civils i despeses de constitució i manteniment de les fiances penals.
  • Despeses de defensa.

Retroactivitat

A més, contractant aquesta pòlissa es cobreixen les reclamacions per actes anteriors no coneguts en el moment de la contractació de la pòlissa. Això s’anomena en el llenguatge de l’assegurança “retroactivitat il·limitada”.

Com puc ajudar-te?

Per fer-te arribar un projecte d’Assegurança de Responsabilitat Civil d’Autoritats i Funcionaris, sense cap compromís per part teva, deixa’m les teves dades i em posaré en contacte amb tu amb la major brevetat.