973 727 072

info@urquiabas.com

ES | CAT

Avís legal

Avís legal

Urquía&Bas Corredoria d’Assegurances

Avís legal

OBJECTE Y ACEPTACIÓ

El present avís legal regula l’ús del lloc web urquiabas.com, (en endavant, LA WEB), del qual és titular URQUÍA & BAS CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L (en endavant, U&B)

 

La navegació pel lloc web d’ U&B atribueix la condició d’usuari del mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions.

 

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. L’usuari respondrà davant U&B o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

 

 

1. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS

 

U&B, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informa que:

 

La seva denominació social és: URQUÍA & BAS CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L.

El seu CIF / NIF / NIE és: B25028366.

El seu domicili social és a: GENERAL BRITO 2, 4ª PLANTA – 25007 LLEIDA.

 

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Telèfon: 973.727.072.

E-mail: info@urquiabas.com.

 

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i U&B es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

 

 

2. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

 

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït, no obstant això, U&B condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web al previ ompliment del corresponent formulari.

 

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a U&B i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

 

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis d’U&B i a no emprar-los per, entre d’altres:

 

 • Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfob, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.

 

 • Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics d’U&B o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals U&B presta els seus serveis.

 

 • Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics d’U&B o de tercers i, si escau, extreure informació.

 

 • Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació d’U&B o de tercers.

 

 • Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.

 

 • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

 

 • Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que n’hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment.

 

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat pertany a U&B, sense que puguin entendre cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del web.

 

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

 

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de U&B, sense que pugui entendre que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari cap dret sobre els mateixos.

 

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

 

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre U&B i el propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de U&B dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit a U&B. En tot cas, l’hiperenllaç únicament permetrà l’accés a la “home-page” o pàgina d’inici del nostre lloc web, així mateix haurà d’abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre U&B, o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums i l’ordre públic.

 

U&B no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

 

 

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

 

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

 

 

U&B exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 

 • La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.

 

 • La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

 

 • L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular i, a manera d’exemple, U&B no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

 

Així mateix, U&B declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. U&B no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut. U&B no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

 

4. POLÍTICA DE PRIVACITAT CONSENTIMENT AL TRACTAMENT DE DADES

 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES:

 

 1. RGPD UE2016/679 D’acord amb l’establert pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, l’informem que les dades personals facilitades, seran tractades per URQUIA & BAS, CORREDURIA DE SEGUROS S.L.
 1. RESPONSABLE URQUIA & BAS, CORREDURIA DE SEGUROS S.L.
 1. FINALITAT GESTIÓ EN MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES Y SINISTRES: fins directament relacionats amb els nostres funcions legítimes, així com les del cessionari. També seran utilitzades per a l’enviament de comunicacions comercials dels nostres productes o serveis.
 1. LEGITIMACIÓ
  1. Consentiment de l’assegurat.
  2. Article 42 de la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d’assegurances i reassegurances privades.
 1. DESTINATARIS Estan previstes les cessions de dades a companyies d’assegurances i empreses relacionades amb el Responsable. Necessaris per la prestació del servei.
 1. EXERCICI DE DRETS Enviant un correu electrònic a rgpd@urquiabas.com
 1. PROCEDENCIA DE LES DADES El propi interessat

 

Qui es el responsable del tractament de les seves dades?

URQUIA & BAS, CORREDURIA DE SEGUROS S.L., GENERAL BRITO, 2, 4ª PLANTA. 25007 LLEIDA – B25028366, Telèfon: 973727072

Correu electrònic: rgpd@urquiabas.com

 

Delegat de Protecció de Dades (DPD)

GFM. Calle Berroa 4, edificio La Estrella
gfmservicios@gfmservicios.com

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

URQUIA & BAS, CORREDURIA DE SEGUROS S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb el fi de la GESTIÓ DE MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES I SINISTRES: fins directament relacionats amb les nostres funcions legítimes: anàlisi de necessitats asseguradores, elaboració de pressupostos d’assegurança, emissions de pòlisses, revisió dels riscos assegurats, emissió de suplements, atenció a l’assegurat en l’assistència de sinistres, elaboració de les declaracions de sinistres, gestió administrativa i comptable inclosa en la gestió de cobrament de rebuts, qualsevol gestió d’intermediació amb les companyies, així como les del cessionari. Així com per a  l’enviament de comunicacions comercials dels nostres productes o serveis.

 

Durant quan temps conservarem les seves dades?

Fins que no existeixi ninguna previsió legal que faci necessari el seu emmagatzemament. Es conservaran les dades personals des de l’anul·lació dels contractes segons el mínim establert per les obligacions fiscals (5 anys).

 

Quina es la legitimació per al tractament de les seves dades?

El consentiment de l’interessat: Consentiment per al servei de la Mediació d’Assegurances en favor de la Societat URQUIA & BAS, CORREDURIA DE SEGUROS S.L.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris: Companyies d’Assegurances i empreses relacionades necessàries per la prestació de serveis, amb la finalitat de GESTIÓ DE MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES I SINISTRES.

 

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

Quins son els seus drets quan ens faciliten les seves dades?

Qualsevol persona te dret a obtenir confirmació sobre si a URQUIA & BAS, CORREDURIA DE SEGUROS S.L.

Estem tractant les seves dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar-ne la rectificació de les dades inexactes o, en tot cas, sol·licitar-ne la seva supressió quan, entre altres motius, les dades que ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstancies, els interessats podran sol·licitar la limitació  en el tractament de les seves dades, i tant sols les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstancies i per motius relacionats en la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, URQUIA & BAS, CORREDURIA DE SEGUROS S.L. deixarà de tractar les seves dades tant sols per motius legítims imperiosos, o l’exercici o defensa en possibles reclamacions

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent manera: Enviant un correu electrònic a rgpd@urquiabas.com

Si ens ha donat el seu consentiment per alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que afecti a la legalitat dels tractament basats en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti que els seus drets han estat vulnerats en concernència a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no ha obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació front la Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través de la seva pàgina web: www.agpd.es.

 

Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem a URQUIA & BAS, CORREDURIA DE SEGUROS S.L. provenen del propi interessat.

 

Les categories de dades que es tracten son:

 • Dades identificatives
 • Direccions postals y electròniques
 • Informació comercial
 • Dades econòmiques

Es tracten les següents categories de dades especials: Dades relacionades amb la salut, en casos de pòlisses d’assistència sanitària, decessos, vida, accidents i subsidi.

Llegit i assabentat. Accepto la seva política de privacitat i consento el tractament de les meves dades segons les condicions expressades en aquest document.

 

5. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

 

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà enviar una notificació a U&B identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

 

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web de U&B, serà d’aplicació la legislació espanyola.

 

6. PUBLICACIONS

 

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies