INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES:

RESPONSABLE

D’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, l’informem que les dades personals aportats, seran tractats per Urquía & BAS, CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L.

FINALITAT

GESTIÓ DE MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES I SINISTRES: fins directament relacionats amb les nostres funcions legítimes, així com les de l’cessionari; l’enviament de comunicacions relacionades directament amb la relació mercantil amb el nostre client i amb la prestació dels nostres serveis; així com per a l’enviament de comunicacions comercials.

LEGITIMACIÓ

Consentiment que presta l’interessat:

 1. Per al servei de Mediació d’Assegurances a favor de Urquía & BAS, CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SL i cessió de dades a companyies d’assegurances i terceres empreses relacionades per a la prestació de servei.
 2. Per a l’enviament de comunicacions comercials sobre altres productes asseguradors, promocions, ofertes i newsletter. Les comunicacions a través de Whatsapp o altres plataformes similars.
 3. Per al tractament de dades generals i dades especialment protegides (Dades de salut del / s assegurats / s, dades de familiars i / o de descendents menors, entre d’altres) quan així sigui necessari
 4. Per a la utilització de les dades personals de pòlisses anul·lades per a contractació de nous contractes i la cessió dels mims a diferents entitats

Interès legítim de l’Responsable i de tercers: Finalitats necessàries per a l’exercici de les funcions definides en el RD-Llei 3/2020 LDS de 4 de febrer de Distribució d’assegurances i reassegurances privades

 • Compliment d’una obligació legal: RD 3/2020, RGPD UE 2016/679 i LOPD GDD 3/2018, Llei contracte d’assegurança
 • Execució d’un contracte Serveis com a mediador d’assegurances

DESTINATARIS

Estan previstes les cessions de dades a companyies d’assegurances i empreses relacionades amb el Responsable, necessàries per a la prestació de servei.
DGSFP i Administració pública amb competència en la matèria
EXERCICI DE DRETS Té dret a accedir, rectificar, suprimir, oposar-se, limitar les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir enviant correu electrònic a rgpd@urquiabas.com o mitjançant el formulari a l’píe de pàgina.

Procedència de les dades

El propi interessat o Representant legal.

Qui és el responsable de l’tractament de les seves dades?

Urquía & BAS, CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L., GENERAL BRITO, 2, 4a PLANTA. 25007 LLEIDA – B25028366, Telèfon: 973.727.072
Correu electrònic: rgpd@urquiabas.com

Delegat de Protecció de Dades (DPD):
Calle Berroa 19. Planta 5, Oficina 509. Tajonar, 31192.
Navarra (Spain) +34 948 15 29 29
gfmservicios@gfmservicios.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En Urquía & BAS, CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de la GESTIÓ DE MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES I SINISTRES: fins directament relacionats amb les nostres funcions legítimes: anàlisi de necessitats asseguradores, elaboració de pressupostos d’assegurança, emissió de pòlisses, revisió dels riscos assegurats , emissió de suplements, atenció a l’assegurat en l’assistència de sinistres, elaboració de les declaracions de sinistre, gestió administrativa i comptable inclosa la gestió de cobrament de rebuts, qualsevol gestió d’intermediació amb les companyies, així com les de l’cessionari. L’enviament de comunicacions relacionades directament amb la relació mercantil amb el nostre client i amb la prestació dels nostres serveis; així com per a l’enviament de comunicacions comercials.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Per a algunes finalitats les dades es conservaran mentre l’interessat no exerceixi el dret de supressió dels mims i el necessari per al compliment de les obligacions legals i la prescripció de responsabilitats.

Resolt el contracte d’assegurança el corredor o corredoria d’assegurances haurà de procedir a la cancel·lació de les dades, llevat que l’interessat li hagués autoritzat el tractament dels mateixos per a altres finalitats i, en particular, per a la celebració d’un nou contracte.

En tot cas, amb l’acceptació d’aquest document, dóna el seu consentiment per a la utilització de les dades personals de pòlisses anul·lades per a contractació de nous contractes i la cessió dels mims a diferents entitats, el qual podrà revocar en qualsevol moment.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

En Urquía & BAS, CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L., tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de: Reglament General Protecció de Dades:

RGPD: 6.1.a) L’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics: cessió de les dades a empreses necessàries per a la prestació de el servei sol·licitat, cessió dades a aplicacions de tercers per serveis externs, enviament de promocions comercials

RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.

RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable el responsable de l’tractament.

RGPD: 6.1.f) Tractament necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel Responsable de l’tractament o per un tercer, sempre que aquests interessos no prevalguin els interessos o drets fonamentals de la persona interessada.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris: Companyies d’Assegurances i empreses relacionades necessàries per a la prestació de servei, amb la finalitat de GESTIÓ DE MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES I SINISTRES (perits, advocats, procuradors, reparadors, departament d’atenció a client, Defensor de l’ client, etc. Direcció General d’Assegurances i Administració pública amb competència en la matèria.

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Urquía & BAS, CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. En aquest cas, Urquía & BAS, CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera: Enviant correu electrònic a rgpd@urquiabas.com

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud de l’tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

Prèviament, podrà presentar reclamació davant el delegat de Protecció de Dades, a l’adreça electrònica dpo@gfmservicios.com, qui resoldrà la reclamació en el termini màxim d’un mes.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en
Urquía & BAS, CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L. procedeixen de la persona interessada.

Les categories de dades que es tracten són:

 • dades identificatives
 • Adreces postals i electròniques
 • informació comercial
 • dades econòmiques
 • Dades de característiques personals, acadèmiques i professionals.

Es tracten les següents categories de dades especials: Dades relatives a la salut, en els casos de pòlisses d’assistència sanitària, decessos, vida, accidents i subsidi.

Exercici de drets RGPD

En cas que desitgi exercir els drets d’accés, rectificació, oposició etcètera … accedir al nostre formulari

Acceptació de l’RGPD

Introdueix les dades per validar l’acceptació de la nostra Política de privacitat.