Si sou secretari, interventor o tresorer de l’Administració local, tècnic d’administració general o especial, funcionari o interí us interessa disposar d’una assegurança de responsabilitat civil professional que us protegeixi davant de possibles reclamacions i, per què no, també per reclamar els vostres drets.

Us oferim l’assegurança més completa de Responsabilitat Professional, ja que cobreix tot l’àmbit de la vostra actuació al servei de l’Administració Local, per reclamacions derivades d’”actes incorrectes” -ja siguin aquests per acció com per omissió-, així com altres interessants cobertures addicionals .

La nostra assegurança de responsabilitat civil per a funcionaris de l’Administració local s’ha redactat amb les aportacions d’alguns col·legis professionals, per i pels secretaris interventors i tresorers de l’administració local i, per extensió, per a la resta d’empleats de l’Administració local.

Ja són onze els col·legis de secretaris interventors i tresorers que ho recomanen als seus col·legiats i més de set-centes les persones que han subscrit aquesta assegurança a la qual també es poden adherir la resta de funcionaris de l’Administració Local, excepte enginyers i arquitectes en aquest àmbit d’activitat .

Per què li interessa contractar aquesta assegurança:

 • Perquè l’excessiva càrrega de treball li dificulta, si no se li impedeix, estar a el dia pel que fa a la legislació.
 • Perquè, de vegades, la pressió per part de les autoritats i dels mateixos ciutadans fa que puguin ocasionar errors i que aquests errors poden ocasionar perjudicis econòmics a la pròpia administració en els seus béns i drets, o a tercers.
 • Perquè disposar d’una assegurança de responsabilitat civil professional per a funcionaris de l’Administració local us permetrà disposar d’un ampli ventall de cobertures per defensar-lo davant de reclamacions per part de tercers o de la mateixa administració local i, per què no, reclamar-ne els drets.

Què es cobreix?

La responsabilitat civil professional y comptable del funcionari, de carrera o interí, que inclou:

 • L’acció de retorn de l’administració.
 • Reclamacions en via administrativa i contenciosa administrativa. Incloent, a títol personal, les reclamacions com a membre de un tribunal de selecció de personal.
 • Reclamacions del Tribunal de Comptes.
 • La pèrdua o destrucció ¬de documents.
 • La inhabilitació professional fins a 3.500 € al mes i fins a 24 mesos.
 • Destitució, segons Real Decret 128/2018, art. 65, fins a 3.500 € al mes fins a màxim de 6 mesos.
 • Ampliació, amb caràcter gratuït, del període de reclamació en els supòsits de mort, invalidesa permanent, total, jubilació o cessament de la activitat.
 • Les sancions de l’AEPD per la infracció de la L.O.P.D.
 • Despeses de restitució d’imatge.
 • Defensa en casos d’assetjament, tant com assetjat com a presumpte assetjador.
 • Reclamacions per agressió.
 • Despeses de defensa per falta o disminució de percepcions salarials.
 • Constitució de fiances civils, penals i comptables.
 • Lliure elecció d’advocat en causes penals.
 • Defensa en procediments administratius disciplinaris.
 • Garantia d’Arbitratge.
 • Retroactivitat d’un any, ampliable a il·limitada.
 • A partir de 2021, nova cobertura d’Assistència Psicològica a conseqüència d’una reclamació.

Franquícies:Únicament s’aplicarà una franquícia de 3.000 € en la cobertura de sancions de l’A.E.P.D. per infraccions de la L.O.P.D

Atès que aquesta pòlissa de responsabilitat civil professional per a funcionaris de l’Administració local no cobreix danys personals ni materials (llevat de pèrdua o pèrdua de documents), sinó únicament perjudicis econòmics no derivats de dany personal o material, no és recomanable la contractació d’aquesta assegurança per part de responsables de prevenció de riscos laborals ni guàrdia urbana. D’altra banda, s’exclou expressament enginyers i arquitectes quan exerceixin en aquest àmbit d’activitat.

Descarregar condicionat de la pòlissa.

Preus

Capital Assegurat Preus Anuals
150.000 € 119,89 €
300.000 € 138,20 €
450.000 € 156,51 €
600.000 € 162,62 €
900.000 € 194,18 €
1.200.000 € 232,41 €
Otros capitales Consultar
 • Inhabilitació per expedient disciplinari: En acord del ple s’acorda suspendre de sou i feina al secretari d’un ajuntament per una desena d’irregularitats. En l’actualitat l’expedient es troba en el Contenciós Administratiu pendent de resolució. De moment, s’ha abonat la inhabilitació i despeses de defensa: 39.025,00 €
 • Acusació per prevaricació: La secretària d’un petit ajuntament és acusada, amb l’alcalde, de prevaricació per atorgar una llicència per a la construcció d’una granja que ha impedit que s’implantés una altra veïna que l’havia sol·licitat presumptament amb antelació, però no hi havia aportat la documentació requerida en temps i forma. Es absol l’assegurada en comprovar que s’han complert tots els requisits i no s’ha afavorit el granger que sí que va poder obrir l’explotació. Costos de defensa: 2.748,50 €
 • Acusació per informar de la irregularitat d’un acord adoptat: Tot i que no se li va sol·licitar informe jurídic a la Secretària, sobre “assistències a despatx” per als càrrecs electes, aquesta es troba demandada per un regidor que va acudir primer al Justícia d’Aragó , que va recomanar la suspensió per considerar que no s’ajustava a l’art 75 de la Llei de Bases de Règim Local, i després denúncia davant la Fiscalia Provincial de la província, que inicia diligències d’investigació penal al president de la Comarca ia la secretària-interventora, per creure que aquesta va haver d’informar de la irregularitat de l’acord adoptat. Es sobreseu la causa. Costos de defensa: 185,50 €
 • Condemna per delicte imprudent: El Secretari-Interventor, autoritza el pagament de diverses obres a un mateix constructor, sense verificar que les esmentades obres, ja certificades, estiguessin realment executades. Es condemna solidàriament al nostre assegurat i se li inhabilita per un període de 6 mesos. L’asseguradora indemnitza despeses de defensa, inhabilitació i responsabilitat solidària per un total de: 31.773,39 €
 • Demanda per prevaricació en expedients urbanístics: Un arquitecte tècnic presenta una denúncia per presumpte delicte de prevaricació contra el secretari, la cap d’urbanisme i dos arquitectes municipals, per considerar que l’han perjudicat reiteradament a l’impedir obtenir resolució favorable per a l’autorització de diversos expedients de llicència de primera ocupació i una sobre elevació d’un immoble, mentre que en semblants casos sí que s’han autoritzat a uns altres. Mentre es dilucida el cas en seu judicial, l’asseguradora avança les minutes de la defensa. Provisió de fons del Secretari i la tècnica: 1.600 €

“Per la meva experiència no necessito aquesta pòlissa.”

Ens trobem que molts secretaris, tresorers i interventors coincideixen amb la frase que hem escrit més amunt. Opinen que no van a tenir cap reclamació: perquè a ells mai els ha passat; perquè treballen en un ajuntament petit; perquè l’assegurança de l’ajuntament ja els cobreix, perquè estan a punt de jubilar …

No confiï. En tots aquests anys hem vist que la realitat és una altra. El que passa és que la majoria dels casos no es fan públics i els mateixos afectats intenten que les seves causes passin desapercebudes.

Avui en dia un pot veure imputat en una causa penal sense saber com, simplement perquè a algun polític, funcionari o veí se li ocorre sospitar una irregularitat. Segur que cap dels implicats en els casos que mostrem a continuació esperava trobar-se amb una situació així.

Vegem uns exemples reals que han aparegut en premsa, per discreció evitem aquells casos en què la persona acusada a resultat condemnada.

 • Una secretària després de fer una consulta al I.N.E. va excloure del cens als estrangers residents. Pel que sembla, el I.N.E. va informar erròniament: li van dir que posés NO on havia de dir SI. Va ser absolta juntament amb l’alcaldessa gairebé tres anys després. Llegir en pdf
 • Una secretària és imputada per falsificació de signatura i després absolta. Llegir en pdf
 • Absolen una secretària en un cas d’atorgament de llicències urbanístiques. Llegir en pdf
 • Absolen un secretari d’un ajuntament per falsedat i malversació de cabals públics. Llegir en pdf
 • Absolen al secretari d’un delicte de suborn. Llegir en pdf
 • Absolen l’ex-alcaldessa i interventor d’un delicte de prevaricació. Llegir en pdf
 • Absolen l’alcalde i l’interventor d’un delicte de prevaricació. Llegir en pdf
 • Absolen l’alcalde, interventor i altres funcionaris per un delicte de prevaricació. Llegir en pdf

Si bé és veritat que tots aquests casos han acabat en absolució, les despeses en què tots ells han incorregut poden haver estat importants.

En Urquía & Bas disposem de la millor solució per a la seva protecció.

Com puc ajudar-te?

Deixa’m les teves dades i em posaré en contacte amb tu al més aviat possible.