Aquesta assegurança de cancel·lació assegura les despeses d’anul·lació del viatge per aquells imprevistos que puguin sorgir i que impedeixin la realització del viatge.

Cobreix les despeses en què hagis incorregut per realitzar el viatge per als casos de malaltia greu, acomiadament laboral, incorporació a un nou lloc de treball, entrega d’un fill en adopció i moltes altres causes més.

Contracta la teva assegurança

Cobertures

 • Despeses d’anul·lació de viatge no iniciat: fins límit corresponent a l´Opció contractada (300 euros, 600 euros, 1.000 euros, 1.500 euros, 3.000 euros i fins a 6.000€).
 • Sempre que l’anul·lació es produeixi abans d’iniciar el viatge
 • Per malalties greus, accident corporal greu o mort d’un familiar de 1r. o 2n grau de parentiu o d’un tutor
 • Defunció d’un parent de 3r. grau
 • Acomiadament laboral de l’assegurat
 • Convocatòria per un tribunal, jurat o taula electoral.
 • Convocatòria d’oposicions
 • Qualsevol malaltia de fills menors de 2 anys.
 • Robatori de la documentació o l’equipatge que impedeixi la sortida
 • NOU: Catàstrofes naturals i Terrorisme
 • NOU: Anul·lació del viatge ja començat / interrupció de les vacances: fins a 1.000 euros.
 • I un llarg etc. de casos coberts

Com puc ajudar-te?

Deixa’m les teves dades i em posaré en contacte amb tu al més aviat possible.