Què cobreix una assegurança de Responsabilitat Civil per a Esdeveniments?

Dona cobertura a  les pèrdues econòmiques derivades de l’obligació legal de l’organitzador de reparar e indemnitzar a tercers pels danys causats, en l’organització i celebració d’un esdeveniment.
La pòlissa de Responsabilitat Civil d’Espectacles garanteix el pagament de les indemnitzacions per danys personals, materials i econòmics causats a tercers durant l’organització de l’esdeveniment, sempre que l’assegurat resulti ser civilment responsable.

Quin tipus de cobertures podem contractar en una pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil per a esdeveniments?

Assegurança de Responsabilitat Civil de:

 • Explotació.
 • Locativa.
 • Subsidiària.
 • Patronal.
 • Productes.
 • Muntatge d’estructures.
 • Professional.

Defensa i Fiances

Quin tipus de perjudicis poden reclamar-li a un organitzador d’un esdeveniment?

A continuació, relacionem alguns exemples de possibles danys que poden ser responsabilitat de l’organitzador d’un esdeveniment. (sempre s’haurà de demostrar que la responsabilitat dels fets és de l’organitzador de l’esdeveniment).

Danys personals i/o materials a terceres persones que assisteixin a l’esdeveniment derivats de:

 • La propietat i/o utilització per l’assegurat, de l’establiment/ explotació on radica l’activitat assegurada.
 • Danys produïts per rètols, anuncis, tanques publicitàries, que es trobin instal·lats en les façanes o terrats dels edificis o terrenys assegurats.
 • Els actes o omissions propis, o dels seus empleats o de les persones que hagi de respondre l’organitzador de l’esdeveniment, realitzats durant el desenvolupament de l’esdeveniment en l’establiment / explotació descrit en pòlissa.

Alguna d’aquestes cobertures s’ha de contractar expressament, d’aquí la importància d’avaluar el risc correctament per a ajustar la pòlissa a les necessitats reals de l’organitzador d’un esdeveniment.

A qui ens adrecem?

A tots els organitzadors d’esdeveniments, professionals, empreses, particulars, administracions públiques i associacions.

Informació addicional

 • Podem contractar assegurances anuals (renovables anualment) i / o assegurances temporals (per a un període concret adaptat a la durada de l’espectacle).
 • En els casos en què l’organitzador realitzi dues/tres activitats, podem aplicar descomptes (exemple: Promotor / organitzador d’esdeveniments, representant d’artistes i artista.)
 • Els paràmetres que fem servir per valorar un esdeveniment són: la facturació, el pressupost, l’aforament, la previsió d’espectadors d’una empresa organitzadora i / o d’un esdeveniment en concret.
 • Podem augmentar el sublímit per víctima a 300.000 €.
 • Possibilitat d’eliminar la franquícia, si així ho exigeix ​​la legislació nacional, autonòmica i / o local.

Com puc ajudar-te?

Deixa’m les teves dades i em posaré en contacte amb tu al més aviat possible.