Assistència primària i especialista, diagnòstic, intervencions i hospitalitzacions a la sanitat privada.

Característiques de l’assegurança

Descripció
Mitjançant aquesta assegurança es garanteix la prestació d’atenció mèdica, hospitalària o quirúrgica en el moment que la necessitis.

El preu d’aquesta assegurança dependrà de la modalitat escollida, l’edat dels assegurats i de si l’assegurat vol participar amb una part de les despeses mèdiques.
Existeixen edats límit d’entrada d’assegurats a la pòlissa de salut.

Avantatge
Amb el nostre assessorament podràs escollir l’assegurança que millor s’adapta a les teves necessitats i pressupost, d’entre innumerables productes existents al mercat.

Hi ha moltes companyies que ofereixen els seus serveis com “la millor cobertura per a vostè i la seva família”. Urquía & Bas et proposa la més idònia per a les teves necessitats específiques i cas particular.

Si no pots o no vols canviar de companyia però necessites una gestió més eficaç i algú que s’encarregui de millorar el cost de renovació de la teva assegurança, truca’ns.

Definicions

Què significa Copagament?

Parlem de copagament, quan l’assegurat paga una quantitat fixa de diners cada cop que utilitza els serveis de la pòlissa.
L’opció de copagament redueix el preu que paguem d’assegurança.

Què significa Modalitat quadre mèdic?

L’assegurat rep l’assistència per part de metges i centres hospitalaris concertats prèviament per l’asseguradora.

Què significa Modalitat lliure elecció?

L’assegurat, a més del “quadre mèdic” (metges i centres hospitalaris concertats prèviament per l’asseguradora), té llibertat d’elecció de metges i centres hospitalaris.

Què significa Carència?

Els períodes de carència indiquen el temps que ha de transcórrer entre l’alta en l’assegurança mèdica i la possibilitat de sol·licitar la utilització de determinats serveis d’assistència sanitària.

Què significa Preexistències?

S’anomenen preexistències a les malalties, intervencions quirúrgiques  i xacres que el client ja té, essent aquestes anteriors a la data de la contractació del producte.
A continuació una breu sèrie d’exemples d’allò que és considerat preexistència: Quists, miomes, nòduls mamaris, còlics nefrítics, leucèmia, diabetis, ronc-paties-apnees, etc.

Què significa Reemborsament?

Operació econòmica mitjançant la qual la companyia retorna el 80% o 90% de la quantitat de diners que hauria entregat l’assegurat com a pagament d’un servei, sigui per visites o proves diagnòstiques.

Avantatges fiscals

Fiscalitat de les Assegurances de malaltia contractats per l’empresa amb prestació d’assistència sanitària.

Sobre la prima pagada:

 • • Per a l’empresa i els autònoms en estimació directa: té la consideració de despesa deduïble
 • • Per al treballador assalariat: Si l’empresa contracta l’assegurança de salut del treballador, cònjuge i fills -menors de 25 anys-, les primes pagades por l’empresa no es consideren pagament en espècie, amb els límits que per persona i família s’estableixin a la Llei en cada moment.

Tot això fa molt interessant poder contractar aquesta assegurança a través de l’empresa

Per a la prestació d’aquestes assegurances d’assistència sanitària que tenen per finalitat el restabliment de la salut, no constitueixen afluència de renda per al beneficiari, amb independència de que la prestació sigui de titularitat pública o privada, o que la manera en què es dugui a terme sigui directament (assistència sanitària) o mitjançant reemborsament. Per tant, aquestes prestacions no tributen a l’IRPF del beneficiari.

Quadres mèdics

Des d’aquí pots consultar els quadres mèdics amb els què estem treballant actualment.

I si encara tinc algun dubte?

La nostra especialista en salut Vanesa Suárez et respondrà.

Pots trucar-la ara al 973 727 072 (ext. 121)o enviar-li un correu electrònic vanesa@urquiabas.com

Quines són les diferències entre els productes de las diferents companyies?

Les cobertures més necessàries o de més utilització, son pràcticament iguals a totes les companyies, diferenciant-se en els límits anuals conjunts, límits per acte o intervenció mèdica, límits d’hospitalització, pròtesis, etc.
Es diferencien també en els serveis addicionals de valor afegit que ofereixen.
Altres diferències estan en el quadre mèdic i hospitalari que cada asseguradora tenen concertat, per tant s’haurà de mirar també si al quadre concret s’hi inclouen metges del nostre grat.

Noms de l’estil: Plus, Vip, Complet, Estàndard, Multi, etc, són noms comercials. Diferents companyies poden utilitzar els mateixos noms per productes de característiques diferents

Quins són els Serveis de valor afegit?

En les freqüents revisions que les companyies asseguradores facin dels seus productes, van introduint millores en les prestacions habituals d’assistència sanitària. Són millores o inclusions de serveis que donen una configuració especial al producte. Haurem d’estar atents en cada cas, per veure quina de les ofertes del mercat s’ajusta més a les nostres necessitats

Exemples d’aquestes cobertures afegides amb els anys són:

 • Reproducció assistida.
 • Cirurgia ocular (Làser excimer).
 • Test de intolerància alimentària.
 • Revisions mèdiques.
 • Conservació de cèl·lules mare del Cordó Umbilical.
 • Solucions estètiques.
 • Làser prostàtic.
 • Audífons.
 • Balnearis, etc.

Les assegurances inclouen assistència d’urgències a l’estranger?

Sí, habitualment queda coberta l’assistència d’urgències a l’estranger en els desplaçaments de durada inferior a tres mesos, acudint a un dels centres concertats al país del qual es tracti, o bé acudint a qualsevol professional o centre que es desitgi i sol·licitant el reemborsament de la quantitat pagada, depenent de la modalitat d’assegurança escollida.

Com localitzar un centre mèdic?

Trobaràs tota la informació referent als professionals, els centres mèdics propis, concertats i preferents a la pàgina web de les asseguradores o, millor encara, al nostra web, a secció de “Quadres Mèdics” entrant al següent enllaç. T’oferim la possibilitat de realitzar cerques per especialitat, centre mèdic i municipi.
Habitualment, aquests quadres mèdics es poden descarregar en arxius pdf i imprimir en paper. També acostumen a incloure un mapa amb la localització de la direcció del centre.

Les assegurances inclouen cobertura d’embaràs i assistència al part?

El mes usual és que estigui inclosa, però en alguns productes es pugui contractar como a garantia a part. Aquestes cobertures tenen establert un termini de carència de 240 dies per qualsevol tipus d’hospitalització i intervenció quirúrgica no ambulatòria, en les quals es comprèn l’assistència al part. És a dir, han de transcórrer 240 dies entre l’alta a l’assegurança mèdica i la possibilitat de sol·licitar la utilització d’aquesta cobertura.
Aquest termini de carència no serà exigible en els casos d’urgència vital per a la mare o el futur fill.

Hi ha descomptes per freqüència de pagament?

Sí, en funció del producte pots trobar descomptes per pagament anual, semestral o trimestral. Els nostres clients també disposen de descomptes per antiguitat i per número d’assegurats a la pòlissa.

Procedeixo d’una altra companyia, puc mantenir l’antiguitat?

Sí, pots mantenir l’antiguitat presentant la documentació de l’anterior companyia asseguradora, s’eliminaran els terminis de carència establerts en els nous contractes.

Què són els copagaments?

El copagament és una mesura implantada per la majoria de les companyies de serveis de salut amb la finalitat de conscienciar l’ús responsable dels serveis mèdics. Els copagaments acostumen a ser una quantitat fixa a càrrec de l’assegurat i l’import dependrà de la modalitat mèdica que s’utilitzi.

Què són els períodes de carència?

Els períodes de carència indiquen el temps que ha de transcórrer entre l’alta a l’assegurança mèdica i la possibilitat de sol·licitar la utilització de determinats serveis d’assistència sanitària.

Què són les preexistències?

S’anomenen preexistències a les malalties, intervencions quirúrgiques i xacres que el client ja tingui, existint amb anterioritat a la data de la contractació del producte.

Quins consells hem de seguir abans de contractar una assegurança mèdica?

Com a conseqüència de la gran disponibilitat de companyies d’assegurança mèdica i de productes disponibles, la millor opció és recopilar tota la informació possible sobre cada una, o bé de les que més ens interessin, amb la finalitat de comparar els seus avantatges i inconvenients, i també el preu. A Urquía & Bas, aquest treball el fem per tu sense que la teva assegurança et costi més diners.
Hem de fixar-nos i comparar les garanties que cobreix cada una:

 • Hospitalització: si té o no límit de dies; disponibilitat d’habitació individual; llit per a l’acompanyant; o si concedeixen indemnització per dia de hospitalització.
 • Quadre mèdic: podrem comparar-lo visitant la web de cada companyia. Podem fixar-nos a les especialitats mèdiques en concret que més ens preocupin o si estan inclosos alguns metges que ens hagin recomanat.
 • Terminis de carència: cada companyia fixa uns terminis inicials durant els quals no estaran coberts determinats diagnòstics, proves o intervencions quirúrgiques. Aquests terminis varien de 180 dies a 300 depenent del tractament: intervencions quirúrgiques, intervenció al part, quimioteràpia o radioteràpia, etc.
 • Mitjans de diagnòstic i tècniques especials de tractament: làser-teràpia, diàlisi, proves diagnòstiques, cardiologia, radioteràpia, medicina nuclear, ressonància magnètica, etc.
 • Preus de Copagament: a part del pressupost general, les companyies generalment cobraran determinades quantitats que varien de 1,50€ a 8€ depenent del servei realitzat: medicina general, rehabilitació, revisions, proves diagnòstiques, etc..
 • Centres hospitalaris: quins estan inclosos i quina és la seva localització.
 • Programes de medicina preventiva: en cardiologia, ginecologia, obstetrícia.
 • Cobertura dental: extraccions, neteges de boca, cures estomatològiques, ortopantomografia.
 • Assistència a domicili.
 • Assistència a l’estranger
 • Descomptes en el preu: per a familiars assegurats, pagament anual, semestral, per antiguitat.
 • Cobertures addicionals de valor afegit.

Hi ha alguna malaltia que no cobreixi l’assegurança?

De forma generalitzada -exceptuant excepcions macades per la companyia- no estaran incloses les malalties prèvies a la contractació, i també les seqüeles per lesions preexistents com a conseqüència d’accidents, que s’hauran d’haver declarat amb anterioritat a la contractació de l’assegurança
Per tot això és molt convenient que escullis molt bé la teva primera assegurança d’assistència sanitària, doncs si més endavant vols canviar de companyia havent patit segons quines malalties o accidents, o mentre s’estigui en tractament, aquesta malaltia o lesió quedaria exclosa de qualsevol tractament. En aquests casos, sol·licitem a la nova companyia que realitzi una valoració mèdica prèvia, de manera que si resulta favorable podríem canviar-te de companyia tot i la citada preexistència.

En la utilització dels serveis del quadre mèdic, ¿quines proves necessiten autorització?

Les proves diagnòstiques complexes i tractaments, i també els ingressos hospitalaris.

En la utilització dels serveis del quadre mèdic, quines proves necessiten autorització?

Les proves diagnòstiques complexes i tractaments, i també els ingressos hospitalaris.

Com es pot sol·licitar una autorització?

 • Directament a les oficines de la companyia
 • Per telèfon
 • Per fax
 • Per e-mail

I si tinc dubtes?

Per qualsevol consulta sobre prestacions sanitàries, autorització per a determinats serveis, aclariment de dubtes, etc. Truca’ns al telèfon:

telèfon: 973 72 70 72