Danys a tercers derivats de l’activitat particular, professional o empresarial de l’assegurat.

Característiques de l’assegurança

Descripció
La responsabilitat civil cobreix a l’assegurat dels danys materials o personals que ell –particular, empresa o institució- ocasioni a tercers derivada de l’activitat que com a tal desenvolupi i en pugui resultar civilment responsable.

Aquesta assegurança pot ampliar-se als danys ocasionats a empleats, socis o subcontractistes, també pels danys ocasionats pels productes o treballs realitzats o prestats, derivats de la seva activitat professional, i molts altres.

El preu d’aquesta assegurança dependrà en el cas de les empreses, de la seva activitat i del seu volum de facturació, número de treballadors o de qualsevol altre paràmetre mesurable establert per la companyia que els doni una idea ajustada a l’exposició al risc a la què hi són sotmesos. A més, es cobreixen les despeses de defensa, de vegades copioses, en les quals puguis incórrer davant d’una reclamació.

Avantatges
A més de complir amb la Llei, et protegeixes d’un d’any que puguis ocasionar als altres o a tu mateix, la importància del qual es desconeix però a la què hi estàs exposat durant hores. Evites haver de pagar imprevistos i, de vegades, elevades quantitats, i fins i tot cobrir les despeses pròpies del teu vehicle.

Cada any et beneficies d’un descompte més gran (bonificació) per no haver declarat cap sinistre, amb la qual cosa la prima que pagues pot arribar a veure’s veritablement reduïda.

Regularment revisem el preu de la teva assegurança, comparant-lo amb altres companyies i et proposem el canvi si la diferència valgués la pena.