Garantia especial “extremitats superiors”

Indemnització del “doble” del capital assegurat si es compleix el següent:

  • En el cas que la causa o causes primàries de la incapacitat professional total de l’assegurat sigui una alteració de salut imputable a una malaltia o accident que tingui el seu origen en les extremitats superiors, entenent per aquestes les regions anatòmiques compreses pels braços, avantbraços, canells i mans.

Com puc ajudar-te?

Deixa’m les teves dades i em posaré en contacte amb tu al més aviat possible.