Característiques de l’assegurança

Descripció
Les obres d’art, estan sotmeses a certs riscos que no es cobreixen en les pòlisses tradicionals multi-risc de llar, comerç, etc. Ni tan sols en aquelles contingudes a les pòlisses per a galeries d’art.

Mitjançant les pòlisses d’art es garanteixen els danys sobrevinguts a les obres no només per incendi, robatori, aigua o vandalisme, sinó també per esquinçaments, caigudes, danys estètics i d’altres. També es cobreixen els danys durant el seu transport i l’estada en situacions diferents ocorregudes per la cessió temporal de l’obra a altres galeries, museus o exposicions.

D’altra banda, per a aquestes obres s’ha de convenir el valor a assegurar, corresponent al què es cotitza al mercat d’art, que és molt variable. Aquests capitals es poden establir a més a “valor parcial”, a “valor total” o “a primer risc”.

S’hi exclouen, per exemple, els danys ocasionats per l’evolució dels components químics de l’obra. Això succeeix especialment en l’art contemporani, en el qual s’experimenta amb materials vells i nous de composicions molt diferents entre elles i amb reaccions inesperades.

Avantatges
Assegurar les obres d’art mitjançant una pòlissa específica satisfà completament les necessitats de cobertura per al propietari, col·leccionista, galerista o institució museística, en garantir la majoria dels danys als quals aquestes obres estan exposades.

Per part nostra, t’ajudem a clarificar les diverses possibilitats asseguradores que existeixen pel que fa a com valorar les obres, quines cobertures necessites i proposar l’asseguradora adequada per aquest tipus de riscos.

Contacta amb nosaltres

A quins clients ens dirigim?

Privats Institucions Comercials
Col·leccions privades Museus Galeries
Fons Comunitats Autònomes Sales de subhastes
Particulars Ajuntaments Restauradors
Fundacions (No obertes al públic) Fundacions (obertes al públic) Tallers d’Artistes
Col·leccions corporatives Exposicions institucionals Fires / Magatzems

Quin tipus d’assegurança podem oferir?

Privats Institucions Comercials
Tot Risc Danys Materials, sense franquícia, inclou el furt i el trencament accidental. Tot Risc Danys Materials, sense franquícia, inclou el furt i el trencament accidental. Riscos Nominats amb o sense franquícia. A les galeries no se’ls ofereix el Tot Risc de les obres d’art, excepte en exposicions temporals, mitjançant l’assegurança “clau a clau”.
Transports, Clau a Clau, sense franquícia. ART PLUS; Tot risc llar. Producte destinat a cobrir totes les necessitats de clients amb col·leccions d’Art. El producte cobreix continent, contingut, RC, joies, metàl·lic, objectes de valor especial i Art. Transportes, Clau a Clau, sense franquícia, amb la possibilitat d’incloure l’Estada en exposicions. Transports, Clau a Clau, sense franquícia, amb la possibilitat d’incloure l’Estada en fires.

Preguntes freqüents

Quadres, Escultures, Tapissos, i qualsevol obra d’Art reconeguda com a tal i/o qualsevol altre objecte al què se li atribueixi valor artístic al mercat de l’Art.

Aquestes assegurances estan pensades exclusivament per al món de l’art, cobrint àmpliament les seves necessitats: amb cobertures específiques que no s’emparen mitjançant assegurances multi-riscos ni Tot Risc tradicionals.

Aquestes assegurances es poden contractar de manera temporal en el supòsit del “clau a clau”, amb o sense estada; amb caràcter anual per a la resta d’assegurances.

 • Assistència en l’avaluació del risc
 • Assessorament sobre les diferents opcions i sobre el seu contingut per tal de poder donar la cobertura més adequada possible.
 • Completa gestió de la pòlissa des de la sol·licitud del projecte d’assegurança fins a la seva formalització, posat cas.
 • Gestió de sinistres individual i personalitzada.
 • Assessorament sobre la conservació i restauració d’obres d’art.
 • Visites de Risc (posteriors a la contractació de l’assegurança com a assessorament al client).
 • Recuperació d’obres malmeses: cooperació amb Art Loss Register.
 • Dades del Prenedor
 • Situació del Risc (Adreça exacta)
 • Llistat d’obres (títol, autor, tècnica, mida i valor de cada obra)
 • Mesures de seguretat (Mesures contra robatori i incendi)
 • En Exposicions: Dates de l’exposició i de la cobertura
 • En Transports: Transportista (especialitzat en transportes d’obres d’art) i dates de transport.

Com puc ajudar-te?

Deixa’m les teves dades i em posaré en contacte amb tu al més aviat possible.