Declaració sinistres AUTOMÒBIL: 902.300.186

Centraleta corporativa: 902.232.629
Atenció als Clients: 902.300.186
Asistència Allianz Auto/Moto: 91.452.29.12
Asistència Allianz Llar: 91.325.52.58
Assistència a Allianz llar i allianz negocis: 901.272.272
Assistència en viatge-Espanya: 901.100.128
Assistència en viatge-resta del món: 34.91.452.29.12
Assistència en l’assegurança Allianz Salut: 901.302.402
Assist.urgències mèdiques: 901.302.402
Assist.urgències mèdiques internacionals: 34.91.452.29.15
– Assessorament en multes de trànsit: 900.150.497
– Asses.jurídic en Allianz Llar i Allianz Comerç: 901.110.111