LA IMPORTÀNCIA DE L’AFORAMENT EN L’ORGANITZACIÓ D’ESPECTACLES

ORGANITZACIO D’ ESPECTACLES  vs AFORAMENT.

 

Un dels agents principals en la indústria musical són els organitzadors de concerts i festivals. Es considera promotor d’un concert a la persona o entitat que pren la iniciativa i assumeix els riscos de la seva producció; pot tractar-se d’una persona física, una empresa, una associació, un ajuntament, …

 

La legislació existent al nostre país relacionada amb l’organització dels esdeveniments musicals denomina i defineix al promotor com; Persona organitzadora o titular: qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, legalment constituïda, que habitual o esporàdicament sigui responsable de promoure o organitzar espectacles públics o activitats recreatives, o sigui la persona titular o explotadora de l’establiment o espai obert al públic on aquests es desenvolupen.

 

Els promotors i organitzadors de concerts s’enfronten a complexos reptes legals per al desenvolupament de la seva activitat i assumeixen importants riscos.

 

Un dels punts que ha de conèixer el promotor/ organitzador de l’espectacle és el que té a veure amb l’aforament del lloc on es va a celebrar.

 

L’aforament és el que determinarà el capital assegurat de Responsabilitat Civil que haurà de tenir contractat en la seva pòlissa d’assegurança.

 

Cada comunitat autònoma té una legislació específica i l’organitzador haurà d’adaptar la seva pòlissa de Responsabilitat Civil a la quantia mínima del territori on es va a celebrar l’espectacle.

 

La legislació defineix com a quanties mínimes: Les persones obligades hauran de contractar una pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil, en funció de l’aforament autoritzat dels establiments oberts al públic, instal·lacions o espais oberts al públic, tenint en compte els coeficients correctors que poden aplicar-se per raó de les característiques i circumstàncies dels establiments oberts al públic, els espectacles i de les activitats recreatives. La pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil s’ha de contractar per la quantia mínima següent.

 

Tot seguit, li facilitem un document on pot consultar un quadre comparatiu per autonomies: Assegurances.