ESCOLTEM EL QUE ENS HAS DE DIR

Canal de denúncia


T'ajudem?

Canal de denúncia

En compliment del que disposa l’article 31 bis.5.3 Codi Penal, U & B compta amb un canal de comunicació, tant per a ús intern on el personal de U & B podrà, i haurà de posar en coneixement de lòrgan dadministració els riscos i incompliments detectats en làmbit la seva activitat professional, com per a ús extern per a clients o tercers on aquests podran plantejar els seus dubtes o queixes. L’òrgan d’administració garanteix la confidencialitat del denunciant en tot moment, llevat que sigui exigida aquesta informació per una autoritat administrativa o judicial, inclòs el ministeri fiscal.

Per tant, qualsevol empleat o tercer que vulgui formalitzar la seva denúncia, queixa o reclamació ho pot fer responent al següent qüestionari:

NOTA: De conformitat amb el criteri de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a la consulta titulada “Creació de sistemes de denúncies internes de les empreses”, no s’acceptaran denúncies anònimes als efectes de respectar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de els denunciants, sense perjudici de disposar de totes les salvaguardes per assegurar la confidencialitat de les dades de caràcter personal.

Com et puc ajudar?

Deixa’m les teves dades i em posaré en contacte amb tu el més aviat possible.

 

Accés App