Canal de denúncia

En compliment d’allò disposat en l’article 31 bis.5.3 Codi Penal, U&B compta amb un canal de comunicació, tant per a ús intern on el personal de U&B podrà, i haurà de posar en coneixement de l’òrgan d’administració els riscos i incompliments detectats en l’àmbit de la seva activitat professional, com per a ús extern per a clients o tercers on aquests últims podran plantejar els seus dubtes o queixes. L’òrgan d’administració garanteix la confidencialitat del denunciant en tot moment, excepte que li sigui exigida aquesta informació per una autoritat administrativa o judicial, inclòs el ministeri fiscal.

Per tant, qualsevol treballador o tercer que desitgi formalitzar la seva denúncia, queixa o reclamació pot fer-ho contestant al següent qüestionari:

NOTA: De conformitat amb el criteri de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en la seva consulta titulada” Creació de sistemes de denúncies internes de les empreses”, no s’acceptaran denúncies anònimes als efectes de respectar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dels denunciants, sense perjudici de disposar de totes las salvaguardes per tal d’assegurar la confidencialitat de les seves dades de caràcter personal.

Com puc ajudar-te?

Deixa’m les teves dades i em posaré en contacte amb tu al més aviat possible