Preus(*)

Preus per a Suspensió o Cancel·lació d'Espectacles

Necessites un pressupost a mida?
(*) Els preus son orientatius: La zona geogràfica (comunitat autònoma) on es celebren els esdeveniments pot variar el preu final de l’assegurança.

La producció, promoció i organització de tota mena d’esdeveniments musicals, culturals i esportius, comporta possibles imprevistos que poden derivar en pèrdues econòmiques.

S’asseguren les pèrdues econòmiques dels esdeveniments assegurats degudes a la suspensiócancel·lació, ajornament, interrupció, reducció i reubicació, sempre que aquesta es produeixi per un fet inclòs en les cobertures de la pòlissa.

A qui va adreçat?

 • Organitzadors, promotors y patrocinadors de qualsevol tipus d’esdeveniment o espectacle.
 • Persones físiques y jurídiques.
 • Empreses públiques y privades.

Quin és l’objectiu d’una assegurança de contingències?

L’objectiu d’una assegurança de contingències, popularment coneguda com assegurança de cancel·lació o suspensió, és assegurar les pèrdues econòmiques degudes a la suspensió de l’acte previst per climatologia adversa, incompareixença dels artistes i altres causes.

Què haig de tenir en compte a l’hora de contractar una assegurança de suspensió?

En el mercat existeixen diferents pòlisses de suspensió d’espectacles quant a les garanties, limitacions i condicions que ofereixen, és molt important informar-se bé en relació amb.

Franquícies:
Es poden contractar amb/ sense franquícia.

Tipus de franquícia:
En la garantia de “climatologia adversa”, apliquen a la “pluja” i al “vent, sobre la base de la quantitat de pluja en l/m² i a la velocitat del vent en Km/hora.

Quan entra en vigor i quan finalitza la garantia de condicions climatològiques adverses?
Hi ha pòlisses que la cobertura entra en vigor amb l’inici del primer espectacle, altres pòlisses estipulen que entrarà en vigor, dos, quatre, vuit hores abans de l’inici del primer espectacle, i fins i tot a vegades és necessari pactar l’inici de la cobertura amb la companyia d’assegurances que assumeix el risc. La tipologia de l’espectacle que assegurem és el que ens marcarà aquesta necessitat.

Quan entren en vigor la resta de les garanties?
També hem d’estar atents a l’entrada en cobertura de les altres garanties: “Altres causes no previstes”, “Incompareixença dels artistes”, “Terrorisme”, “Dol Nacional”.

Quines variables influeixen en el preu de l’assegurança?
La zona geogràfica i l’època de l’any on se celebrarà l’esdeveniment, si se celebra en interior o exterior, si l’escenari és cobert o descobert, les despeses fixes no recuperables que hàgim d’assegurar, la durada de l’esdeveniment i les garanties que es contracten.

Tipus de despeses fixes no recuperables que es poden assegurar:
Els honoraris dels artistes, publicitat, infraestructura (escenaris, graderies, llum i so), i tots aquells que en el cas que s’hagi de cancel·lar l’espectacle no els puguem recuperar.

Garanties que pots contractar:

 • Condicions climatològiques adverses en cas de pluja, neu, vent.
 • Incompareixença dels artistes / persona clau.
 • Altres causes (incendi, fallada del subministrament elèctric, etc.…)
 • Dol Nacional
 • Terrorisme

Quin tipus d’esdeveniments es poden assegurar?

 • Concerts
 • Festes majors
 • Espectacles
 • Festivals
 • Esdeveniments esportius
 • Esdeveniments culturals
 • Esdeveniments empresarials
 • Esdeveniments socials
 • Esdeveniments privats.

En fi, és molt important abans de contractar una pòlissa de suspensió d’espectacles tenir clars tots aquests aspectes que hem comentat.

Informació addicional

 • Quan es cobreixin les condicions climatològiques adverses en una assegurança de Suspensió d’Espectacles o de Cancel·lació d’esdeveniments, ha de formalitzar-se pòlissa i rebut, 15 dies abans de l’inici del primer esdeveniment assegurat.
 • Haurà de comunicar als asseguradors l’esdeveniment d’un sinistre, tan aviat com li sigui possible, però sempre dins dels set dies posteriors a haver tingut coneixement d’aquest, mitjançant escrit a la nostra corredoria.

Com puc ajudar-te?

Deixa’m les teves dades i em posaré en contacte amb tu al més aviat possible.