Característiques de l’assegurança

Descripció
La llei d’ordenació de l’edificació (LOE) va impulsar l’obligatorietat, entre d’altres, de contractar una assegurança o aval, que garantís que en cas de danys que afectessin a l’estabilitat de l’edifici, es cobrís la seva reparació o en el seu cas reconstrucció a partir de l’entrega de l’obra acabada i per un període de 10 anys.

Avantatges
Cobreix als futurs adquiridors dels danys més greus als quals pot estar sotmesa una obra nova durant els deu anys posteriors a la seva entrega, per defectes estructurals que comprometin l’estabilitat de l’immoble. Aquesta cobertura té efecte independentment que el promotor dissolgui la societat, concursi o faci fallida o hagi finat durant aquest període de deu anys.

D’altra banda, els controls que s’han afegit a la construcció mitjançant empreses externes (oficines de control tècnic) i de la pròpia asseguradora, donen tranquil·litat tant al propi promotor com als futurs adquiridors.

Després d’haver mitjançat en l’assegurança decennal de més de 130 edificis entregats, els promotors han constatat una atenció molt personal per part d’Urquía & Bas en aquest tipus d’assegurança, seguit dia a dia fins a la seva “entrada en cobertura”.

Contacta amb nosaltres

Com puc ajudar-te?

Deixa’m les teves dades i em posaré en contacte amb tu al més aviat possible.