L’Assegurança de Responsabilitat Civil Professional per a Fotògrafs i videògrafs està dissenyada per protegir el patrimoni dels fotògrafs davant de possibles reclamacions per un error professional, un accident o una imprudència, que pugui ocasionar danys personals i/o materials als seus clients oa tercers, així com els perjudicis econòmics que se’n derivi.

A més, la nostra responsabilitat civil per a fotògrafs i videògrafs cobreix els perjudicis purament econòmics, és a dir, que no deriven d’un dany personal o material, com ara la compensació al perjudicat per la pèrdua de reportatge.

Aquesta assegurança va dirigida a fotògrafs videògrafs professionals que desenvolupin la seva feina al territori espanyol (ampliable a la U.E.), encara que també podem donar cobertura d’àmbit mundial amb un altre producte específic.

Preus

Responsabilitat civil per facturacions anuals fins a 150.000 €

  • Suma assegurada 150.000 €: cost total anual 139,78 €
  • Suma assegurada 300.000 €: cost total anual 193,84 €

Què es cobreix?

L’assegurança cobreix els treballs realitzats tant dins com fora de l’estudi fotogràfic o comerç, així com en el domicili dels clients, salons de banquets, esglésies, espectacles, camps i instal·lacions esportives, indústries, etc.

Es cobreixen, a més, les reclamacions per dany moral la causa del qual sigui la pèrdua del reportatge.

També es cobreix la responsabilitat civil derivada de l’ús de fotoràpids.

A més, tindran la consideració d’assegurats, els empleats i tècnics en plantilla i col·laboradors (persones físiques), únicament i exclusivament en l’exercici de les seves funcions i deures professionals per compte de l’assegurat.

En el cas dels fotògrafs esportius, aquesta assegurança de responsabilitat civil professional compleix amb els requisits exigits per la Lliga de Futbol Professional, contractant l’opció de 300.000 € de suma assegurada.

No es cobreix, en canvi, l’ús de drons, si bé podem assegurar-los a part, mitjançant una assegurança específica d’aviació.

Resum de cobertures

Responsabilitat civil professional per a fotògrafs i videògrafs (perjudicis purament econòmics, per error professional, que no siguin conseqüència d’un dany personal o material.) 150.000€  300.000€
Danys morals i despeses justificades, per pèrdua de reportatge a conseqüència de la pèrdua o deteriorament accidental dels suports informàtics. 10.000€ 10.000€
Responsabilitat civil d’explotació: danys personals i materials i els prejudicis econòmics derivats d’aquests danys. 150.000€ 300.000€
Pèrdua de Registres informàtics confiats a l’assegurat. 1.500€  1.500€
Danys a expedients i documents confiats a l’assegurat: àlbums, fotografies, negatius, etc. per a realitzar amb ells un treball. 60.000€ 60.000€
Responsabilitat civil i sancions administratives per vulneració de Protecció de dades. 60.000€ 60.000€
Defensa jurídica i fiances civils i penals Incloses Incloses
franquícia general 300€ 300€
Franquícia per danys a expedients i documents 15% del sinistre 15% del sinistre
Franquícia Protecció de Dades 2.000€ 2.000€
Àmbit de cobertura * España España
Responsabilitat civil Patronal opcional opcional
Preu total per fotògraf ** 139,78€ 193,84€

*Ampliable a la Unió Europea

** Inclou impostos i despeses de gestió. Emissió del certificat en 24 hores.

Informació addicional

Hi ha una diferència substancial quant a les cobertures: a més de la responsabilitat civil tradicional com a fotògraf (cridada d’Explotació) la nostra pòlissa cobreix la Responsabilitat civil Professional. Quina és la diferència? La responsabilitat civil professional cobreix els perjudicis purament econòmics, és a dir, que no deriven d’un mal personal o material. Mentre que la Responsabilitat Civil d’Explotació -que també incloem-, cobreix exclusivament les reclamacions per danys personals i materials i els perjudicis econòmics derivats directament d’aquests. La diferència pot semblar subtil, però és important.

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Avantatges” open=”no” class=”” id=”” fusion_font_family_title_font=”” fusion_font_variant_title_font=”” title_font_size=”” title_color=”” hue=”” saturation=”” lightness=”” alpha=”” fusion_font_family_content_font=”” fusion_font_variant_content_font=”” content_font_size=”” content_color=””]

Disposar d’una pòlissa pensada per cobrir les necessitats reals dels fotògrafs, li aporta una tranquil·litat en el dia a dia, tant dins com fora de l’estudi.

Amb la contractació d’una assegurança de Responsabilitat Civil per a fotògrafs i videògrafs, el risc esmentat es transfereix a una entitat asseguradora, capaç de fer front a les quantioses despeses de defensa i, si fos el cas, indemnitzar al perjudicat pels danys soferts.

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Altes cobertures addicionals” open=”no” class=”” id=””]

Sí desitja incloure la Responsabilitat Civil Patronal (aquella per la que un ocupador pot estar obligat a indemnitzar a un treballador que hagi sofert un accident del que sigui responsable l’empresa) serà suficient amb que ens ho comuniqui en el moment de contractar l’assegurança. El preu suplementari d’aquesta inclusió correspon a un 10% de la prima indicada a la taula d’opcions.

Com puc ajudar-te?

Deixa’m les teves dades i em posaré en contacte amb tu al més aviat possible.

 

Accés App