Les assegurances mèdiques, en les seves diverses modalitats, cobreixen l’assistència sanitària dels empleats o membres del col·lectiu, ja sigui en l’atenció primària com a especialista, així com en mitjans de diagnòstic, hospitalització i intervenció quirúrgica.

Aquesta assegurança es pot contractar per a totes les persones que pertanyin al col·lectiu o, al contrari, només aquelles persones que vulguin adherir-se a la pòlissa.

En general, l’empresa es limita a concretar les condicions de l’assegurança i posar-la a disposició dels seus empleats i membres de la família directament d’aquests. També hi ha empreses que depenen  del preu de l’assegurança en tot o en part.

En contractar, cal tenir en compte el mode d’assegurança a què es vol subscriure, el nombre i l’edat de les persones assegurades, els períodes d’absència i les malalties preexistents.

Avantatges

Per a l’empleat o membre del col·lectiu:

  • Amb l’assistència sanitària privada es facilita i agilitza el diagnòstic i posterior tractament, lo que permetent una recuperació més ràpida de l’ assegurat, ja que s’eviten les llistes d’espera de la seguretat social, especialment en aquelles patologies que no requereixin atenció urgent.
  • Incrementa la teva cobertura personal perquè, a mesura que el teu ús és més accessible, l’assegurat pot tenir un control més regular i exhaustiu de la seva salut.

Per a l’empresa o entitat que subscrigui a l’assegurança:

  • La seva contractació genera una actitud de respecte cap a una empresa o entitat que cuida de la salut dels seus treballadors o membres.
  • Facilita l’entrada a assegurats que no ho puguin fer individualment, ja sigui per malaltia preexistent o per incapacitat financera per subscriure-s’hi.
  • Afavorir la reincorporació de l’empleat al seu lloc de treball, evitant llistes d’espera i, per tant, evitant que es prolongui la baixa innecessàriament.
  • Un cost menor ja que és una assegurança col·lectiva, ja que com més gran és el nombre d’assegurats, major és el descompte aplicat per l’assegurador en la pòlissa.

Com puc ajudar-te?

Deixa’m les teves dades i em posaré en contacte amb tu al més aviat possible.