Condicionat general

Butlletí de sol·licitud de pòlissa per a funcionaris de l’administració local

*Aquesta sol·licitud no és compatible amb Internet Explorer; si us plau, utilitzeu qualsevol altre navegador com Chrome, Firefox, etc.

Els prego se serveixin emetre al meu favor, pòlissa de Responsabilitat Civil Professional de Secretaris, Tresorers, Interventors d’Administració Local; Tècnics d’Administració Especial, Tècnics d’Administració General, en base a les següents dades: