Característiques de l’assegurança

Descripció
És una assegurança en què es cobreixen els danys materials a l’edifici i/o al mobiliari comú derivats de múltiples circumstàncies i que s’engloben dins un mateix contracte. L’incendi, l’explosió, els danys per aigua i el robatori són algunes de les garanties cobertes.

També s’inclouen els danys ocasionats pels elements comuns a altres persones o béns. Fins i tot als propietaris dels Habitatges.

Avantatges
Disposar d’una única pòlissa per al conjunt de la comunitat evita, en cas de sinistre que afecti o es derivi dels elements comuns que cada propietari hagi de declarar a la seva companyia el sinistre per la proporció que li correspongui, amb la complexitat que això suposa.

D’altra banda, si la pòlissa de la comunitat està ben plantejada, no serà necessari que contractis pel teu compte cap altra assegurança de llar, excepte el contingut de l’habitatge i les obres de millora que hi hagis afegit.

Per tot això, no serà necessari que mantinguis amb l’entitat financera cap altra assegurança que garanteixi l’edifici, n’hi haurà prou amb sol·licitar a la pòlissa de la comunitat un certificat d’assegurança.

A més, el cost de l’assegurança que et correspon com a copropietari és inferior al que et suposaria assegurar-te a part. D’altra banda, estar assegurat en dos llocs obstaculitza la resolució d’un sinistre.

T’assessorem sobre les garanties imprescindibles per cobrir, especialment en allò que fa referència als danys per aigua, als quals corresponen la majoria dels sinistres de les comunitats i a la responsabilitat civil.

Contacta amb nosaltres

Com puc ajudar-te?

Deixa’m les teves dades i em posaré en contacte amb tu al més aviat possible.