Característiques de l’assegurança

Descripció
Són les assegurances que van dirigides a la petita i mitjana empresa, en aquelles en les quals es du a terme algun tipus de transformació de matèries o bé les que emmagatzemen i distribueixen mercaderies.

En aquesta assegurança es cobreixen els danys materials a l’edifici i/o al mobiliari, a la maquinària i a les mercaderies, derivats de múltiples circumstàncies i que s’engloben dins d’un mateix contracte: l’incendi, l’explosió, els danys per aigua i el robatori, entre d’altres.

També és costum incloure-hi els danys ocasionats a altres persones o béns per motiu de l’activitat de l’assegurat en l’exercici de la seva activitat industrial, és a dir, la Responsabilitat Civil de l’empresa.

Avantatges
Dotar a l’empresa d’una assegurança multi-risc, facilita la gestió del compte d’assegurances, a més d’una disminució en el seu cost pel fet de tractar-se de “paquets estàndards”, limitant-se la contractació de “rams purs” a aquells riscos que necessitin cobertures específiques.

La seva tarifa s’efectua atenent a les particularitats de l’activitat de producció desenvolupada en relació amb cada una de les cobertures contractades: combustibilitat en cas d’incendis, mitjans d’extinció, proteccions contra robatori, tipus de mercaderies, sistemes de producció, etc, i també el tipus d’activitat i volum per a la responsabilitat civil.

Posem a la vostra disposició tota la nostra experiència i coneixement en l’estudi dels riscos en tot tipus d’activitats i tenint en compte les peculiaritats de la vostra empresa.

Contacta amb nosaltres

Com puc ajudar-te?

Deixa’m les teves dades i em posaré en contacte amb tu al més aviat possible.