Característiques de l’assegurança

Descripció
L’assegurança de Muntatge cobreix els danys materials que puguin patir la maquinària i instal·lacions des del moment en què les seves peces arriben al punt de destí, fins que són muntades, instal·lades i provades, de manera que el seu funcionament sigui l’adequat. Són assegurables tot tipus de construccions en les quals hi predominin els elements metàl·lics, més que pel material en si, pels mètodes i tècniques empleats, que difereixen en gran mesura de les que són de formigó, la qual cosa modifica el tipus i la probabilitat dels sinistres. Una central de cogeneració, aerogeneradors, horts solars, plantes de fabricació de formigó, etc., són riscos susceptibles d’ésser assegurats per la pòlissa de muntatge de maquinària. També pot assegurar-se mitjançant aquest tipus d’assegurança, la responsabilitat civil del muntatge i la pèrdua de beneficis conseqüència d’un sinistre cobert.

Avantatges
S’ha de tenir en compte que la fase més delicada d’una maquinària o estructura és aquella en la qual s’està muntant, donat que no té els recolzaments estables, en el cas d’un pont, o no està contrapesada en el cas d’una grua, per exemple. L’assegurat desconeix molts cops aquesta probabilitat i es limita a assegurar la maquinària un cop muntada. És a dir, durant algun temps assumeix un risc innecessari. L’assegurança de muntatge cobreix els béns destinats a ser muntats, durant el seu dipòsit, el seu muntatge i en el període de proves.

Contacta amb nosaltres

Com puc ajudar-te?

Deixa’m les teves dades i em posaré en contacte amb tu al més aviat possible.