La Nostra Empresa

Urquía&Bas Corredoria d’Assegurances

Urquía & Bas és una corredoria d’assegurances situada a Lleida. Comptem amb una llarga tradició en la mediació d’assegurances, activitat a la qual ens dediquem en exclusiva. El nostre “target” d’actuació preferent està en empreses, institucions, col·lectius professionals i particulars de nivell mitjà / alt i alt. Els nostres processos estan certificats i auditats anualment per Bureau Veritas Iberica S.L, des de l’any 2000, d’acord la norma de qualitat ISO 9001 – 2008.

Les enquestes que realitzem de manera habitual, mostren un alt grau de satisfacció dels nostres clients, degut principalment a l’atenció que reben i l’eficàcia de la gestió i resolució dels seus sinistres.
Pertanyem, des de 2007 a ADECOSE, la major i més professional associació nacional de corredors, el que ens obliga a demostrar una major professionalització, transparència i independència i oferir més i millor informació i protecció al consumidor.

Així mateix, des de 2009 som “partners” de WillisNetwork el que ens ha donat major capacitat de col·locació de riscos en el mercat assegurador.
Fins a octubre de 2017, el volum de primes intermediades anualitzades és de 9.193.982,91 i el nº d’empleats en plantilla de 14.

Valors d'U&B

La missió d’U&B és la de fer de mitjancer en assegurances amb les asseguradores i el mercat, oferint un alt grau de servei a l’assegurat basat en el rigor, la confiança, el coneixement i l’experiència que tenim.
Ajudem els nostres clients a resoldre totes aquelles qüestions relacionades amb els seus riscos i llurs pòlisses, sempre amb un alt grau de compromís.

Tot i reconèixer en el mercat assegurador l’existència d’unes poques (molt poques) corredories professionals, a U&B garantim als nostres clients que les pòlisses contractades amb la nostra mediació responguin millor als seus interessos que aquelles que han estat contractades amb la nostra competència.

Per professionalitat

Entre els nostres col·laboradors sumem 10 títols de corredor, 4 titulacions universitàries superiors i una llicenciatura. Tots els components de U&B disposen com a mínim d’estudis de batxillerat o equivalent (FP2).

Per dedicació

La nostra activitat se centra única i exclusivament en l’assessorament al client i la contractació pel seu compte de pòlisses d’assegurances, dedicant a ella tots els nostres recursos. Obrim ininterrompudament des de les 8:30 fins les 19:00 h.

Per experiència

Coneixem el producte i el sector. Els actuals gestors portem mes de 30 anys al sector i amb creixements ininterromputs. A més, pertanyem i estem integrats a la societat local.

Per coneixement

A U&B creiem fermament que la formació:

– És el millor motor per a avançar cap al futur, tant per al desenvolupament personal com per al de l’empresa.

– És el camí que permet a la nostra organització treure el màxim rendiment de sí mateixa. Mitjançant la capacitació de totes les baules que la conformen es facilita que trobi el seu propi camí cap a l’excel·lència.

– En tots els nivells de la companyia, una bona formació és allò que la converteix en competitiva i garanteix la seva supervivència.

– Ens permetrà oferir els millors serveis als nostres clients, la qual cosa repercuteix en una mejor fidelització per part d’ells al trobar-se amb un valor afegit a la nostra tasca d’assessorament i col·locació d’assegurances.

– Té un fort impacte en la qualitat de la gestió, i també en els resultats del negoci.

Per nosaltres la formació és part de la construcció de l’estratègia de serveis de la nostra empresa i no només una entrega de continguts o una mera formalitat.

Per tot això exposat, preferim que els nostres plans de formació vagin més enllà d’allò que és legalment exigit per la Llei de Mediació. Creiem en la formació integral de les persones, mittjancant el treball sobre tres elements fonamentals: els coneixements, les habilitats i les aptituds, establint un pla de formació anual, avaluat i auditat per la nostra norma de qualitat ISO 9001

Per independència

Som una corredoria d’assegurances amb la independència que exigeix la Llei de Mediació de 2006 i tenim vocació per a ser-ho. No en va, treballem amb més de les 30 principals asseguradores que operen al país.

Per tenir una qualitat certificada

Disposem de la certificació de qualitat ISO9000-2001 des de l’any 2001, i hem estat re-certificats sense objecció alguna al febrer del 2015. A la re-certificació de maig del 2010, ens vàrem adaptar a la nova normativa de 9001- 2008.

Per recursos tècnics

Sempre hem estat a l’avantguarda de la tecnologia útil per al nostre sector. Vàrem començar adquirint ordinadors i programes de gestió el 1984, quan tot just es començaven a utilitzar. En irrompre internet a nivell empresarial, vam disposar de la primera línia ADSL empresarial de Lleida. Ara que les TIC són tan essencials per al negoci, disposem de les últimes tecnologies en virtualització de servidors, d’accés al Cloud. En la recerca d’una tecnologia neta i sostenible, hem substituït tots els servidors físics per màquines virtualitzades d’alt rendiment amb recursos d’avantguarda. Anticipant-nos a necessitats futures. Conforme a les demanes de les TIC del segle XXI, estem sempre allà on estigui el client.

Per la nostra responsabilitat ambiental

A la nostra oficina reciclem el paper útil utilitzant-lo sempre per ambdues cares i un cop utilitzat, després de triturar-lo, el llencem al contenidor de paper. El plàstic, el vidre, els metalls i les escombraries orgàniques també els tirem als seus contenidors respectius.

Pel nostre equip humà

Però la millor part de la corredoria és, tanmateix, el seu equip humà. Personal ben preparat tècnicament, innovador, avesat al canvi, generós, íntegre i amable, amb clara vocació d’atenció i servei al client.

Les nostres xifres

La composició de la nostra cartera abasta pràcticament tots els rams asseguradors, a excepció de decessos i AGROSEGURO, la presència és testimonial. Destaquen els rams d’automòbil amb un 20.56%, vida amb un 15,42%, responsabilitat civil amb un 14,79, industrials amb un 11,51% assistència sanitària amb un 10,54%. En l’última anualitat 2017, s’han cobrat 22.704 rebuts, amb unes pòlisses totals en vigor de 12.957.

El nostre objectiu és mantenir aquesta línia de creixement en les nostres àrees preferents de negoci: salut, vida i els nostres productes especials.