Característiques de l’assegurança

Descripció
Similar a les assegurances de jubilació, però el seu termini en aquest cas ha de coincidir amb el de jubilació.

El tractament fiscal d’aquest producte és molt favorable durant el període d’aportació.

El saldo acumulat es pot traslladar a l’altra entitat per a la seva gestió en qualsevol moment de la seva durada. La regulació legal, estableix cada any el límit anual d’aportació segons el nivell d’ingressos i l’edat. També hi ha altres conceptes, com el tipus d’ inversió, les aportacions extraordinàries i la fiscalitat, que et convenen conèixer.

Avantatges
Vas acumulant un capital, a poc a poc, sense que t’ocasioni cap sacrifici, que et permetrà gaudir d’una situació folgada en el moment que deixes de percebre el teu salari o altres ingressos del treball i que et serveixin com a complement de la pensió de jubilació. Mentre t’hauràs aprofitat d’un excel·lent tractament fiscal.

Conèixer, entre milers de plans de pensions, aquells que ens ofereixen la major rendibilitat a mig i llarg termini és essencial per a l’assegurat, a més de que la gestora tingui una reconeguda solvència i eficàcia en la gestió dels patrimonis.

10 Consells

  • Estalviï, però segons quin sigui l’esforç, serà el resultat.
  • Sàpiga quin és el seu perfil de client: Molt conservador, conservador, agressiu.
  • No posi tots els seus estalvis al mateix cistell.
  • Diversifiqui les seves inversions en diferents productes i terminis.
  • Pregunti’s si bloquejar el diner li paga la pena.
  • Faci com a mínim un seguiment semestral del resultat de les seves inversions.
  • Compari la rendibilitat amb la què ofereixin altres gestores per a igual tipus de productes al mateix termini.
  • No es deixi endur pels regals, no li càpiga dubte que els paga i pot ser que car.
  • Pregunti, pregunti, pregunti.
  • Deixi’s assessorar per un professional. És una inversió a llarg termini. Qualsevol decisió pot tenir una implicació important en el resultat.
Contacta amb nosaltres

Com puc ajudar-te?

Deixa’m les teves dades i em posaré en contacte amb tu al més aviat possible.