Característiques de l’assegurança

Descripció
Assegurança orientada a l’ajut econòmic per a sufragar despeses de transport públic o pèrdua d’ingressos, mentre es manca del carnet de conduir per la retirada, pèrdua total dels punts assignats o sanció governativa.

Avantatges
Tant si ets un conductor professional com si necessites el teu vehicle per desplaçar-te diàriament, la retirada del carnet de conduir a la qual tots estem exposats et pot ocasionar algunes incomoditats: dependre de companys de treball, familiars o amics, o el més comú, haver d’anar en transport públic, autobús o taxi, amb el cost econòmic que això suposa. Per una petita quantitat anual, la companyia abona una quantitat mensual per tal de compensar les despeses i la pèrdua d’ingressos.

Contacta amb nosaltres

Cobertures

Garanties carnet ARAG 

 • Rebràs un subsidi mensual en cas de retirada temporal del teu carnet de conduir.
  Provocada per imprudència, culpa o negligència; amb exclusió de fets dolosos o derivats d’un delicte contra la seguretat del trànsit. (Capital contractat).
 • Ajuda econòmica en cas de revocació:
  Quan perdis la totalitat dels punts del teu carnet de conduir o vegis revocat el teu permís, ARAG t’abonarà durant 3 mesos o 6, en funció de si ets conductor professional o no i en concepte de despeses de locomoció, el subsidi mensual contractat. Subsidi indicat, durant 3 o 6 mesos.
 • Despeses de matriculació a cursos de formació:
  Si et revoquen el carnet de conduir per la pèrdua total dels punts que tenies assignats, per tal d’obtenir un altre cop el teu permís hauràs de realitzar un curs de sensibilització i reeducació vial. S’abonarà fins a 500 euros en concepte de despeses de matrícula al curs i de les taxes del posterior examen. ARAG també abonarà 250€ en concepte de matriculació a cursos voluntaris de recuperació de punts. Fins a 500 €
 • Assistència jurídica telefònica 24 HORES:
  ARAG ficarà a la teva disposició un advocat per tal que t’informi telefònicament sobre l’abast dels drets que t’assisteixen com a conductor en relació a temes sobre el trànsit i circulació de vehicles a motor i quina és la millor manera de defensar-se. Servei ARAG
 • Trasllat del vehicle conduit per l’assegurat:
  Si en un control d’alcoholèmia l’autoritat competent t’indica que no pots continuar conduint, i cap altre ocupant es pot fer càrrec del vehicle, la companyia assumirà l’import de la grua. ARAG a través del seu servei d’Assistència en Viatge 24 hores organitzarà i se’n farà càrrec del cost del trasllat. Fins a la base de la grua que realitzi el servei o fins al domicili de l’assegurat(*)
 • Recurs contra la variació incorrecta de punts
  Quan es comuniqui una sanció ferma en via administrativa i el número de punts descomptats sigui superior als que correspondrien o el saldo resultant sigui inferior als que haurien de ser pels seus antecedents, ARAG recorrerà; en via administrativa per tal que apliquin els punts o el saldo que realment correspongui. Servei ARAG
 • Gestió infraccions de Trànsit en via Administrativa:
  En via Administrativa, si comporten la retirada del permís de conduir o la pèrdua de punts, exclusivament quan: La sanció és tramitada per la Prefectura de Trànsit i comporta la retirada del permís de conduir. En els casos en què la sanció comporti la pèrdua de punts.  Servei ARAG

(*) Turismes i motos (des de Km. 0): Base de la grua o domicili de l’assegurat si la distància és similar i es troba una persona que es faci càrrec del vehicle. Camions, furgons i autocars (a més de 15 km. del domicili habitual): Base de la grua que realitza el servei.

Contractar

Un cop hagis escollit l’opció de la teva assegurança de privació de permís de conduir que millor s’adapta a les teves necessitats, pots contractar enviant la sol·licitud un cop complimentada per correu electrònic complimentant el següent formulari.

Preguntes freqüents

Et garanteix un ajut mensual si et retiren el permís de conduir o te’l revoquen.
Et dóna una ajuda per a pagar els cursos que has de fer per tal de recuperar el teu permís.
T’ofereix la millor defensa jurídica per defensar-te i reclamar els teus drets.

L’import que hagis disposat en el moment de contractar la pòlissa, amb el límit dels teus ingressos mensuals -això és així perquè l’assegurança no pot ser mai motiu d’enriquiment injust- i com a màxim 2.000 euros al mes.

El subsidi total que s’abonarà es calcularà sobre la base de la durada de la retirada del permís de conduir sense que en cap cas pugui excedir els 12 mesos d’indemnització.

(Aquest contingut és merament informatiu i no constitueix part del contracte, per tant les exclusioes vàlides seran les que figuren al Condicionat General de la pòlissa)

No estan coberts per l’assegurança els sinistres com a conseqüència de:

 • Privació definitiva del permís de conduir.
 • Privació temporal del permís de conduir que dimani de produïts abans de l’entrada en vigor d’aquest contracte.
 • Privació temporal del permís de conduir que dimani de fets voluntàriament causats per l’Assegurat o d’aquells en ela quals concorri dol o culpa greu per la seva part.
 • Privació temporal del permís de conduir motivada per sentència judicial ferma dictada por un delicte contra la seguretat del trànsit: en concret, per conducció sota la influència de drogues tòxiques o estupefaents, substàncies psicotròpiques o de begudes alcohòliques, i per conducció temerària.
 • Privació temporal del permís de conduir no disposada per resolució ferma.
 • Privació temporal del permís de conduir que dimani de fets derivats de la participació de l’Assegurat en competicions o proves esportives no emparades expressament per condició particular.

En cap cas estaran coberts per la pòlissa:

 • Les indemnitzacions, multes o sancions a que fos condemnat l’Assegurat.
 • Els impostos o altres pagaments de caràcter fiscal, que dimanin de la presentació de documents públics o privats davant els Organismes Oficials.

L’import a cobrar és el resultat de multiplicar el subsidi mensual contractat per el resultat de dividir el núm. de punts existents a l’hora de contractar l’assegurança entre el crèdit total de punts. Exemple:

 • L’assegurat disposava de 12 punts o més quan va contractar l’assegurança:
  1.200 euros / mes x  (12 / 12) = a 1.200
 • L’assegurat disposava de nomé 7 punts quan va contractar l’assegurança:
  1.200 euros / mes x (7 / 12) =  700 euros.

Essent que el capital màxim per a aquesta partida se situa en 500 euros, el càlcul es realitzarà de la següent manera: L’import a cobrar és el resultat de multiplicar l’import assegurat per a aquesta partida, 500 euros, per el resultat de dividir el núm. de punts existents a l’hora de contractar l’assegurança entre el crèdit total de punts. Exemple:

 • • L’assegurat disposava de 12 punts o més quan va contractar l’assegurança:
  500 euros / mes x  (12 / 12) = a 500
 • • L’assegurat disposava de només 7 punts quan va contractar l’assegurança:
  500 euros / mes x (7 / 12) = 291,66

La retirada del permís de conduir es pot produir per la pèrdua total dels punts assignats que la normativa actual indica 12 en general, i 8 per als conductors amb menys de 3 anys de carnet.

La indemnització s’abonarà al conductor assegurat mitjançant pagaments mensuals per transferència bancària al compte indicat per a aquest fi, coincidents amb cada mes d’inhabilitació efectiva del permís de conduir.

En el cas de revocació del permís per pèrdua total de punts, el subsidi a pagar es reduirà proporcionalment en funció del número de punts de què disposi l’assegurat en el moment de formalització del contracte, per una reducció ja efectiva o per un procediment penal o administratiu de trànsit que pogués donar lloc a la pèrdua parcial de punts del seu permís o llicència. Exemple:

 • L’assegurat disposava de solament 7 punts quan va contractar l’assegurança.
  1.200 euros / mes x (7 / 12) =  700 euros

Efectivament. Pots fer-lo i ser el beneficiari en cas que el carnet li sigui retirat al treballador. D’aquest manera podràs compensar la pèrdua que et suposi contractar un altre conductor durant el seu període de suspensió.

Com puc ajudar-te?

Deixa’m les teves dades i em posaré en contacte amb tu al més aviat possible.