Característiques de l’assegurança

Descripció
Durant el període de construcció d’una obra, bé sigui un edifici bé sigui una infraestructura, està exposada a diferents riscos com ara l’incendi, l’explosió, el robatori; també se’n cobreixen els danys per errors en el disseny o l’execució.

Aquests danys es poden ocasionar tant a la mateixa obra executada com als materials a peu d’obra, a la maquinària i als equips de construcció, als béns dels treballadors o als subcontractistes.

És a dir, hi ha un sense fi de nombres de danys i circumstàncies que poden ocórrer i per culpa de qualsevol dels qui intervenen a l’obra o per persones alienes i que poden cobrir-se per un contracte de Tot Risc a la Construcció.

Avantatges
L’assegurança de tot risc a la construcció cobreix la substitució, reparació de danys o reconstrucció, independentment de qui sigui el causant, durant tot el període de l’obra i fins els dotze mesos posteriors a la seva execució, sense que l’assegurat – promotor o constructor- hagi d’esperar a la determinació de responsabilitats per l’un o l’altre actuant a l’obra.
A més, el cost d’aquesta assegurança és molt petit respecte als capitals que assegura.

De vegades, al promotor i al constructor els resulta difícil conèixer quina cobertura necessites per a assegurar una obra, abans, durant i després d’haver-la acabat. La nostra experiència et servirà per a conèixer totes les possibilitats sobre els riscos als què estàs exposat.

Contacta amb nosaltres

Com puc ajudar-te?

Deixa’m les teves dades i em posaré en contacte amb tu al més aviat possible.