Assegurances per a Vehicles Elèctrics


T'ajudem?

A qui ens dirigim

Usuaris de vehicles elèctrics Segway o bé e.SOLEX

Segway

Descripció

Cobreix els danys materials com a conseqüència directa de causes externes no específicament excloses, com poden ser entre altres Incendi, robatori, atracament, espoliació, impacte, danys durant la circulació. S‟estableix una franquícia general a càrrec de l‟assegurat del 10% del valor del sinistre (mínim de 300€).

Cobertures

 • Danys propis del vehicle.
 • Tipus de vehicles que s’assegura: SEGWAY de primera adquisició.
 • Garantia per vehicle: Un màxim de cinc anys. Vehicles amb antiguitat superior no es garanteixen.
 • Pòlissa anual renovable, a data 1 de desembre.
 • S’exclouen els vehicles destinats a lloguer.

Assegurança de responsabilitat civil particular per a usuaris de Segway

Descripció

Cobreix els danys ocasionats a tercers a causa de la utilització del vehicle. Capital assegurat 300.000€, amb un sublímit de 150.000€ per víctima. Cosina de l’assegurança: 39,80€/any.

Especificacions de les cobertures.

 • Contractació de pòlisses individuals.
 • L?assegurat és el propietari del vehicle.
 • Cobreix la responsabilitat civil privada de l’assegurat.
 • Franquícia de 300€ per sinistre.
 • Contractació condicionada a la prèvia subscripció de l’assegurança de danys per a vehicles SEGWAY.

Atenció! Per a les empreses organitzadores de tours amb vehicles SEGWAY , podeu contractar amb nosaltres les assegurances per a aquest tipus d’activitat. Per a més informació accediu al nostre apartat d’Esports d’Aventura, on hi ha els productes específics per a Turisme Actiu.

Assegurances de circulació de ciclomotors e-SOLEX

Característiques de l’assegurança
Assegurança de circulació per a ciclomotors e-Solex

Descripció
Assegurança de circulació per a vehicles de motor e-Solex.
Garanties

 • Responsabilitat Civil Obligatòria Inclosa
 • Responsabilitat Civil Voluntària Fins a 50 milions d’euros
 • Defensa Jurídica Inclosa
 • Reclamació de Danys Inclosa
 • Assistència a Viatge Inclosa
 • Accidents del Conductor Inclosa

Cobertures dels vehicles e.SOLEX

 • Assistència a Viatge. Dóna cobertura dins un radi màxim de 50 km des del domicili de l’assegurat. S’hi inclou remolcatge del vehicle i reparació de punxades.
 • Accidents del conductor.
  – Mort: 9.000€
  – Invalidesa Permanent Progressiva al 200%: 18.000€
  – Despeses de curació a centres de lliure elecció: 6.000€
  – Despeses de curació en centres concertats: Il·limitats

Com puc ajudar-te?

Deixa’m les teves dades i em posaré en contacte amb tu al més aviat possible.

 

Accés App