L’assegurança d’accidents col·lectius cobreix el capital en cas de defunció o invalidesa de les persones  assegurades com a conseqüència d’un esdeveniment accidental, fortuït i involuntari.

Tots estem exposats en el nostre treball, en les nostres aficions o en la nostra vida particular per patir un accident. Contractar l’assegurança d’accidents et permetrà que l’assegurat rebi un capital que redueixi les conseqüències econòmiques de la mateixa en cas d’incapacitat; o és percebuda per la seva família, en cas de defunció. A més, aquestes assegurances ofereixen cobertures i serveis opcionals addicionals.

En l’assegurança col·lectiva, les condicions de contractació solen ser més avantatjoses que individualment, de manera econòmica; encara que la cobertura sigui decidida pel contractant, per la qual cosa l’assegurat no podrà modificar-les en funció dels seus interessos o situació personal.

Per regla general, la cobertura acostuma a cobrir les 24 hores del dia, és a dir, tant laboral com no laboral, tot i que es pot establir que sigui únicament una cobertura professional i un trajecte a la feina o, per contra, només en activitats d’oci o lleure.

El preu d’aquestes assegurances està subjecte a les cobertures que s’estableixin, el capital assegurat, l’activitat o l’ocupació de les persones que integren el col·lectiu i el nombre de persones que en formen part. No té cap influència, però, l’edat de l’assegurat.

Sol·licita informació

Avantatges

Per a l’assegurat

  • Complementa la prestació per invalidesa atorgada per la seguretat social, sempre que la cobertura coincideixi amb la classificació d’aquest organisme, tal com: invalidesa absoluta i permanent, invalidesa total per la professió habitual, Gran invalidesa, etc. (veure definicions) En cas de defunció complementarà la pensió de viduïtat i/o orfandat, si s’escau.
  • Incrementa la teva cobertura personal, acumulable a altres assegurances de vida o d’accidents.

Per a l’empresa o entitat que suscriu l’assegurança:

  • Millora les relacions entre ella i els assegurats, ressaltant la preocupació de la primera sobre la seva situació d’ells.
  • Fidelitzar i motivar l’assegurat, ja que l’assegurança es constitueix com un vincle més amb l’empresa o entitat.
  • Per a les empreses es una despesa deduïble.

Com puc ajudat-te?

Deixa’m les teves dades i em posaré en contacte amb tu al més aviat possible.