973 727 072

info@urquiabas.com

ES | CAT

L’assegurança d’estalvi en aquests temps que corren III

Altres instruments d’estalvi El Pla Individual d’Estalvi Sistemàtic (PIES) En els nostres anteriors articles sobre l’estalvi donàvem un repàs a la figura del corredor d’assegurances, als tipus d’interès baixos, a la solvència de les asseguradores, a les comissions que s’apliquen i al perfil de risc dels clients, etc.   També vam donar una breu pinzellada a l’assegurança de Vida Sencera (o assegurança vitalícia), en el qual aprofundim en l’article anterior (II). En i aquest dèiem […]

Read More…

La responsabilitat civil a USA i Canada

mapa del mundo

Es pot cobrir la responsabilitat civil a USA i Canada? Problemes de la clàusula de jurisdicció La resposta és Sí, es pot. Actualment hi ha moltes asseguradores que poden donar cobertura per a responsabilitats civils més enllà de les nostres fronteres. És fàcil trobar cobertura per a Europa i, de forma més esporàdica, cobertura per […]

Read More…

La assegurança i l’Estalvi en aquests temps que corren (II)

L’assegurança de Vida Sencera, una solució per a la perfecta transmissió del patrimoni als hereus.   En el nostre anterior article sobre l’estalvi donàvem un repàs a la figura del corredor d’assegurances i com aquest assessora al seu client de manera independent i transparent, ajudant-lo a triar el producte d’estalvi més convenient per a ell. […]

Read More…

Què puc fer en cas de desacord amb la resolució del meu sinistre?

QUÈ PUC FER PER QUE EM PAGUIN EL QUE ÉS JUST Què passa si no estic d’acord amb l’oferta que em fa la companyia d’assegurances o si m’ha estat rebutjada la indemnització? La immensa majoria dels sinistres presentats a les asseguradores es resolen favorablement per als interessos dels assegurats, però en ocasions l’assegurat es troba […]

Read More…

L’assegurança d’estalvi actualment. 1ª part

el seguro de ahorro representado por dos huchas

L’assegurança d’estalvi actualment. 1ª part   I de com els corredors d’assegurances ofereixen el millor assessorament als seus clients a l’hora de planificar l’estalvi a curt i llarg termini.   Moltes persones desconeixen que hi ha la possibilitat de gestionar els seus estalvis a través d’un corredor d’assegurances; aquests mitjancen amb les entitats asseguradores oferint productes asseguradors, tant garantits com no garantits. Aquells estalviadors que […]

Read More…

Contractar una assegurança de la llar

CONTRACTAR UNA ASSEGURANÇA DE LLAR EN QUÈ HAIG DE FIXAR-ME PER CONTRACTAR UNA ASSEGURANÇA DE LLAR Encara que ni totes les assegurances de llar, ni totes les llars són iguals, a l’hora de contractar una assegurança tenen moltes similituds, per la qual cosa aquesta informació en 4 passos et servirà para gairebé tots ells.   […]

Read More…

Com contractar una assegurança de vida

COM CONTRACTAR UNA ASSEGURANÇA DE VIDA Què assegurança de vida necessito?   Podríem classificar les assegurances de vida en 2 grans grups: – L’assegurança de vida risc: es cobreix un capital en cas de mort o incapacitat de l’assegurat. – L’assegurança de vida estalvi: les aportacions es fan amb la finalitat d’estalviar a mitjà o […]

Read More…

Els bancs i les assegurances II

Certament! Els bancs fan assegurances com xurros II Les corredories d’assegurances proporcionen el millor assessorament als seus assegurats i amb total independència a l’hora de contractar una assegurança de vida.   Urquía & Bas t’assessorarà correctament, ajudant-te a detectar les teves necessitats reals de cobertura i proposar-te solucions asseguradores.   Com dèiem en el nostre […]

Read More…

El treballador autònom te que fer una bona elecció de les seves assegurances.

Solador autónomo colocando azulejos

Assegurances per treballadors autonoms. Tipus d’ assegurances que ha de valorar un autònom i para què serveixen.   Per a un treballador autònom és imprescindible invertir en seguretat. Els imprevistos pel desenvolupament d’una activitat laboral són nombrosos i alguns afecten directament al patrimoni de la persona, com pot ser una reducció d’ingressos per baixa laboral per malaltia […]

Read More…