Característiques de l’assegurança

Descripció
És una assegurança en la qual es cobreixen els danys materials a l’edifici i/o al mobiliari de l’habitatge derivats de múltiples circumstàncies i que s’engloben dins un mateix contracte. L’incendi, l’explosió, els danys per aigua i el robatori són algunes de les garanties cobertes.

També s’hi inclouen els danys ocasionats a altres persones o béns per l’actuació de l’assegurat i la seva família com a particular dins i fora de la llar. El preu de l’assegurança dependrà de si es tracta de: l’habitatge habitual o la segona residència; el tipus de construcció; la ubicació; l’existència de proteccions d’accés; i, evidentment, dels capitals que s’assegurin.

Avantatges
Tant si ets propietari como inquilí de l’habitatge que ocupes t’interessa cobrir els danys que puguis patir als teus béns i, encara més, els que puguis ocasionar als teus veïns o a terceres persones dins i fora de l’habitatge, fins i tot a l’estranger i que et puguin reclamar com a cap de família.

A més, a la majoria de les companyies t’inclouen serveis d’assistència per a la reparació immediata dels danys soferts, sense que t’hagis de preocupar de la recerca de professionals que les realitzin.

T’ajudarem a establir els valors assegurats, ajustant-los a la realitat, per a que, en caso de sinistre no hi hagi insuficiència de capitals, reduint-se per tant la indemnització.

Informació d’interès

 • Ajustar els capitals al valor de reposició dels béns amb la finalitat d’evitar que en cas de sinistre la indemnització sigui menor.
 • Determinar clarament quin capital correspon a continent, contingut, joies i objectes de valor, doncs varia el concepte en funció d’unes asseguradores o altres. Per això s’ha de llegir atentament l’apartat “definicions” que està a les primeres pàgines dels condicionats generals de cada companyia.
 • En cas d’assegurar capitals elevats, valorar la contractació d’una franquícia ajuda molt a baixar el preu.
 • Tenir en compte les condicions climatològiques de la zona, especialment el fred, perquè pot haver-hi exclusions respecte a les gelades.
 • Manteniment dels elements passius de seguretat. Si es declara el fet de tenir alarma, vigilar que quedi connectada en deixar l’habitatge. Altrament poden indemnitzar-nos per menor import al real en cas de robatori.
 • Si es tenen gossos, declarar-ne correctament la raça, doncs existeix una Llei que determina les condicions d’assegurament quan són de “raça perillosa”. També s’ha de declarar l’existència d’animals o mascotes poc habituals, com ara les serps, aràcnids, etc.
 • És convenient guardar fotografies de les joies i objectes de valor que es tinguin.
 • Tenir en compte que, tot i que es tracta, generalment, de pòlisses “paquet”, es poden modificar els límits d’algunes garanties, com la responsabilitat civil, danys elèctrics, danys estètics, etc.
 • Si l’edifici ja està assegurat mitjançant la comunitat, és aconsellable assegurar un capital per a continent a 1er Risc: és un cost reduït i evita sorpreses amb les cobertures de la pòlissa de la comunitat o amb les possibles franquícies que tingui. A més, li atendrà la seva pròpia companyia. També és possible assegurar una quantitat complementària a l’assegurada per la comunitat, en concepte d’obres de reforma o millores que s’hagin efectuat.
 • Tenir en compte que s’ha de declarar l’existència de trasters (si es vol assegurar el seu contingut).
 • Declarar l’existència o no de mobles de jardí o terrassa, així com l’existència de tendals exteriors.
 • En cas d’habitatges unifamiliars, , declarar expressament un valor per a jardins i plantes i per a piscines o instal·lacions esportives o annexes. Incloure al valor del continent el valor de les tanques, murs o closes.
 • Compte amb les assegurances de comunitat: de vegades estan ben contractades i ens estalvien prima, però d’altres tenen franquícies elevades, no garanteixen determinats danys per aigua o tampoc la responsabilitat civil de les obres de reforma o del contingut.

A més de les exclusions pròpies de cada garantia, amb caràcter general, les pòlisses de llar de les diferents asseguradores, no cobreixen:

 • Danys ocasionats intencionadament per l’assegurat.
 • Danys coberts pel Consorci de Compensació d’Assegurances.
 • Pèrdues indirectes com a conseqüència d’un sinistre.
 • Assentaments, esfondraments i corriments de terres, despreniment corriments o reblaniments de terra.
 • Avaries: danys que no siguin accidentals, sinó resultat de desgasts, ús o transcurs del temps.
 • Vicis o defectes existents abans de la contractació de l’assegurança.
 • Danys ocasionats per manca de manteniment de les instal·lacions.
 • Danys a béns de tercers.
 • Danys a béns que no siguin propis d’un habitatge, exceptuant el fet que siguin declarats expressament. Dedicació de l’habitatge a activitats professionals o industrials o a d’altres diferents de les normals en un habitatge.
 • Perquè els bancs es dediquen a prestar diners, de vegades, per a la compra de l’habitatge, però no en saben d’assegurances.
 • A la seva oficina bancària no hi ha ningú que s’entengui d’assegurances.
 • L’atenció, en cas de sinistre, se la prestarà qualsevol persona, menys les que vostè coneix.
 • La clàusula de beneficiari que sol·liciten en cas de préstec hipotecari, se la pot facilitar qualsevol pòlissa.
 • Els bancs només “venen” la pòlissa que tenen, sense preocupar-se si és la que s’adapta a les teves necessitats o no.
 • En la majoria dels casos, les seves pòlisses són molt més cares. El preu de la pòlissa acostuma a ser més car en un banc perquè vinculen l’interès del préstec a la contractació de la pòlissa. És a dir, la pòlissa no els preocupa, es més cara, però “hi estàs obligat”.
 • Veure Corredoria vs banc.

Com puc ajudar-te?

Deixa’m les teves dades i em posaré en contacte amb tu al més aviat possible.